Page 17

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Hög uthyrningsgrad ger plusresultat En stabil ekonomi har länge varit ABK:s signum. Så även i år. Det behövs för att fortsatt skapa bra bostäder och underhåll av dessa. Det är inte bara intäktssidan som är viktig, det är minst lika viktigt att ha kontroll på utgifterna. Några exempel på detta är energieffektivisering som gjort att förbrukningen minskat med 6,5 % gentemot 2011 och det är ett arbete som fortsätter med oförminskad insats. En annan faktor på kostnadssidan är att vår kompetenta personal hela tiden försöker göra rätt saker till lägsta möjliga kostnader utan att kvaliteten blir sämre på det som utförs och här pågår ett ständigt förbättringsarbete. Tydliga och mätbara mål som varje avdelning arbetat fram har bidragit till ökat totalkostnadstänkande och effektiva arbetssätt. Vårt ägardirektiv säger att vi ska ha 4 % avkastning på eget kapital och det är ett mål som vi når även 2012. Vårt resultat gör att vi får de medel som behövs för underhåll av fastigheter, kunna fortsätta energieffektiviseringar samt att det möjliggör viss nyproduktion. Detta innebär att ABK gör det möjligt även för kommande generationer att bo i ett kommunalt bostadsbolag med välskötta hus och god ekonomi. Det sociala arbetet ger nöjda hyresgäster Det är många delar som är viktiga för ett bra resultat, och för oss som är inne i verksamheten är det lätt man tänker energieffektiviseringar, underhåll, nyproduktion, tillgänglighet, hyressättning, totalkostnadstänkande. Men för våra boende är det även andra saker som finns i tankarna. Att känna sig trygg i trapphuset och att det är rent och snyggt på gården och i tvättstugan. Att glädjas över blomprakten i rabatten nedanför balkongen. Att heja på grannen eller fastighetsskötaren och få ett glatt ”hej” tillbaka. Att känna att man verkligen trivs i sin bostad och i sitt bostadsområde. Därför är vårt sociala arbete så viktigt. Genom att hjälpa till att skapa den trivseln, den tryggheten och den positiva känslan för bostadsområdena får vi nöjda hyresgäster. Henrik Strand Verkställande direktör å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 17


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above