Page 18

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Händelser under året Tusentals nya bostäder I maj hölls ett seminarium om hur framtidens Kristianstad kan komma att utvecklas. Som arrangörer stod Fastighetsägarna, Sveriges byggindustrier och ABK. Henrik Strand, ABK:s vd, presenterade en bostadsförsörjningsplan där ABK och de privata fastighetsägarna gemensamt vill bygga 1 900 nya bostäder i kommunen. Många byggen går ut på att förtäta befintlig stadsbebyggelse. Mötesplats för äldre fyllde fem år I maj fyllde Mötesplats Österäng fem år. Mötesplatsen utnyttjas främst av äldre människor varav många är ensamboende. Mötesplatsen drivs av en äldrepedagog och bland aktiviteterna finns gymnastik, handarbete, bakning och betongjutning. SFI-studenter studerar boendet Studenter hos SFI (Svenska för invandrare) behöver inte bara lära sig språket utan också hur vardagen ser ut i en svensk boendemiljö med bland annat tvättstuga och sopsortering. Därför har ABK tagit initiativet till en Boskola, ett unikt utbildningsinslag där ABK står både för instuderingsmaterial och ordnar studiebesök i bostadsområdena. Stort intresse för lägenheter i Åhus Intresset för de 44 nybyggda lägenheterna i Kvarteret Flaket i Åhus var stort. Redan i december, fem månader innan de var inflyttningsklara, hade 15 blivit uthyrda och ytterligare 18 var inbokade för kontrakt. De flesta ansökningarna kom från Åhusbor. Omfattande radonmätning Under vintern avslutades långtidsmätningen av radonhalten i drygt 120 byggnader, en femtedel av ABK:s fastighetsbestånd. I sex av byggnaderna uppmättes något förhöjda värden, och åtgärder vidtogs under året för att sänka värdena. Mätningarna är en del i ABK:s kontinuerliga miljöarbete och de ska fortsätta i resten av bostadsbeståndet. Österängsfestivalen tillbaka Efter tio års uppehåll återuppstod Österängsfestivalen i mitten av juni. Avsikten med festivalen är att bygga gemenskap på området. Det var nätverket för Österäng, The Village People, som lyckades få igång den gamla succén med stöd från bland annat ABK. På programmet stod modevisning, flashmob och tipspromenad. Från scenen spelade dagens DJ musik och publiken fick se en uppvisning i breakdance. 18 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above