Page 19

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Ny hemsida ABK presenterade i september sin nya, rejält omarbetade hemsida. Både form och funktion fick ett lyft och det blev enklare för besökarna att hitta det man söker. Dessutom tillkom ny och bättre information bland annat om fastigheter och bostadsområden. boendemiljön. Bland genomförda och beslutade åtgärder fanns bland annat ommålning av trapphus, nya tvättstugor och bättre lekredskap till barnen. Årets jubileumsfest Nybyggt vård- och omsorgsboende Det nya vård- och omsorgsboendet Christiansro vid Sommarro blev klart under sommaren. Huset innehåller 44 lägenheter på 30 kvadratmeter vardera med pentry, sovrum och stor toalett med hög tillgänglighet. Lägenheterna i det nya äldreboendet fördelas av omsorgsförvaltningen. Nya lösningar för boendemiljön Arbetet som de två områdesutvecklarna på Gamlegården har lagt ner tillsammans med personalen på området sedan 2011 har gett konkreta resultat. Projektet går ut på att engagera hyresgästerna i utvecklingen av Rekordvisning av Nya Finlandshusen Trots att alla bostäder utom en redan var uthyrda kom 2 400 besökare för att titta på visningsbostäderna i Nya Finlandshusen i slutet av oktober. Husen har ritats av arkitekt Greger Dahlström från Fojab och ABK planerar bygga ytterligare två liknande hus intill Tivoliparken och Västra Boulevarden. Många vill ha trygghetsboende Var är efterfrågan på trygghetsboende störst? För att få svar på frågan skickade ABK i september ut en enkät till alla kommuninvånare över sjuttio år. Över hälften av de som svarade kunde tänka sig att flytta till en nybyggd trygghetsbostad. På frågan i vilken tätort man helst vill ha sin trygghetsbostad placerade sig Åhus på första plats följt av Kristianstads tätort och på tredje plats kom Tollarp. ABK bjöd traditionsenligt på musik, dans och en trerätters middag under årets jubileumsfest i februari. Sammanlagt 354 hyresgäster var inbjudna till festligheterna på Sommarlust eftersom de under 2012 bott jämna tiotal år i samma bostad hos ABK. Tidsintervallen sträckte sig från tio års boende till hela 50 år. Liksom under tidigare år fick alla jubilarer en hyresfri månad som tack. Den årliga Kulturdagen ABK:s familjearrangemang Kulturdagen i september var som vanligt en internationell fest utan like i Kristianstad. För varje år ökar antalet besökare som kommer för att njuta av gränslös matlagning och andra spännande kulturyttringar. På programmet stod också musik, dans, lek, minigolf, boule och mycket annat. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 19


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above