Page 20

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Styrelsen Göran Sevebrant ordförande ( m ) Sven-Erik Bergkvist vice ordförande ( s ) Gunilla Björck styrelseledamot ( s ) Sigurd Nilsen ledamot ( fp ) Börje Emilsson ledamot ( c ) Odd Skyllberg suppleant ( s ) Magnus Englund suppleant ( m ) Torbjörn Ingvarsson sekreterare Henrik Strand verkställande direktör Lisbeth Elofsson representant vision Thomas Mårtensson representant målareförbundet Mikael Tingström representant fastighetsanställdas förbund 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 20 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above