Page 22

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Miljöredovisning 2012 ABK tar ett stort miljöansvar med inriktning på hållbarhet och långsiktighet. Vi bedriver ett medvetet och planerat miljöarbete med fokus på energieffektivisering för att sänka vår energiförbrukning och våra CO2-utsläpp. Detta skapar bättre miljö och lägre kostnader. Tillsammans med en ökad kunskap hos våra hyresgäster kan vi göra stor skillnad. Radonmätning av byggnader energiförbrukning Antal ton C02-utsläpp per energislag Under 2012 har vi radonmätt 20 % (118 st) av våra byggnader, varav 6 st åtgärdats för något förhöjda värden. Hela byggnadsbeståndet skall vara radonmätt 2016. Total energiförbrukning / m2 / år för värme och fastighetsel. Självdosera nde tvättmas kiner C02-utsläpp vid uppvärmning ABK:s självdoserande tvättmaskiner minskar tvättmedelsförbrukningen vilket reducerar vår miljöbelastning.  Dessutom används bara Svanenmärkta och allergitestade tvätt- och sköljmedel. Självdoserade maskiner finns i flera tvättstugor idag och vi planerar för att erbjuda detta på sikt i hela beståndet. ABK överträffar Klimatalliansens* mål att minska koldioxidutsläppen med 20 % mellan 2008 och 2016. Våra utsläpp har redan minskat med 23 %, vilket innebär att vi under 2012 släppte ut 440 ton mindre CO2 än vi gjorde 2008! * Klimatalliansen 2008 bildade ABK Klimatalliansen tillsammans med Scan, Absolut Company, Råbelöfs gods, Lyckeby Stärkelsen, Skånemedia, Sparbanken 1826 och C4 Energi, för att utmana varandra att minska koldioxidutsläppen med 20%. GEOenergi I de fall där fjärrvärme inte går att installera kan geoenergi vara ett alternativ. Ett pilotprojekt är igång i Färlöv, där oljepannor och pelletsanläggningar på äldreboendet Almhaga och i tre bostadshus ersätts med värmepumpar som drivs med geoenergi. 22 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above