Page 38

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

38 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 Koncernen Moderbolaget NOT 2 NOT 3 NOT 4 Försäljning och inköp mellan 2012 2011 2012 2011 koncernföretag Interna försäljningar till dotterbolag - - 8 931 8 687 Interna inköp från dotterbolag - - -1 072 -936 Hyresintäkter 2012 2011 2012 2011 Bostäder 528 912 514 705 523 897 509 818 Studentbostäder 8 480 8 389 8 480 8 389 Lokaler 181 554 170 193 109 433 101 956 Garage 8 445 8 445 8 445 8 445 P-platser 1 479 1 504 1 479 1 504 728 870 703 236 651 734 630 112 Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder -3 316 -4 196 -3 308 -4 192 Studentbostäder -236 -334 -236 -334 Lokaler -5 534 -4 512 -5 534 -4 512 Garage -531 -552 -531 -552 P-platser -103 -123 -103 -123 Intern uthyrning -4 951 -4 322 -4 951 -4 322 Ombyggnad och renovering -3 412 -1 198 -3 412 -1 198 Rabatter -6 290 -6 432 -6 290 -6 432 Självförvaltning -387 -368 -387 -368 Summa 704 110 681 199 626 982 608 079 Övriga förvaltningsintäkter 2012 2011 2012 2011 Ersättningar från hyresgäster 8 947 7 920 8 853 7 685 Vinst sålda anläggningstillgångar 159 341 159 341 Återvunna hyres- och kundfordringar 807 591 807 591 Försäljningsintäkter 1 205 1 127 10 136 9 814 Försäkringsersättningar 3 080 2 532 2 106 2 532 Övriga ersättningar 848 1 245 833 1 241 Summa 15 046 13 756 22 894 22 204


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above