Page 39

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Koncernen Moderbolaget NOT 5 NOT 6 NOT 7 NOT 8 Ersättning till revisorerna 2012 2011 2012 2012 PwC – Revisionsuppdraget -186 -182 -125 -125 – Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -22 -28 -22 -28 – Övriga tjänster -164 -289 -135 -147 Summa -372 -499 -282 -300 Ersättning till 2012 2011 2012 2011 Hyresgästföreningen Förhandlingsersättning och boinflytande -2 186 -2 167 -2 186 -2 167 Fritidsmedel och lokalhyror -1 612 -1 572 -1 612 -1 572 Summa -3 798 -3 739 -3 798 -3 739 Driftskostnader 2012 2011 2012 2011 Fastighetsskötsel -21 844 -21 512 -19 392 -18 196 El, värme, vatten -122 460 -116 003 -111 395 -105 614 Sophantering -17 943 -18 462 -16 887 -17 447 Sotning och brandtillsyn -2 793 -2 226 -958 -930 Försäkringskostnader -2 723 -3 450 -2 521 -3 205 Bevakningskostnader -1 579 -1 764 -1 579 -1 764 Förvaltningsomkostnader -28 762 -26 263 -27 754 -25 198 Kabel-TV avgifter -19 -14 -19 -14 Hyresgästföreningen -3 798 -3 739 -3 798 -3 739 Erhållna rabatter och bonus 1 251 760 1 251 760 Summa -200 670 -192 673 -183 052 -175 347 Underhållskostnader 2012 2011 2012 2011 Underhåll (inkl. försäkringsskador) -136 832 -122 304 -128 226 -114 557 Reparationer -26 944 -27 460 -24 253 -24 712 Summa -163 776 -149 764 -152 479 -139 269 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 39


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above