Page 5

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Vårt resultat kan mätas i engagemang.. . . 6 Fotboll ingår i hyran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kunskapsstugan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Göra utan att förstöra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Allmännyttiga aktiviteter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 VD har ordet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Händelser under året.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Styrelsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Miljöredovisning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Förvaltningsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Resultaträkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Balansräkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kassaflödesanalyser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Noter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Revisionsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Granskningsrapport.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above