Page 6

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Vårt resultat kan mätas i engagemang det finns en sida av ABK som är speciell eftersom den varken handlar om att bygga bostäder eller att sköta om dessa: Vi stödjer och genomför aktiviteter – allt från barnidrott till IT-stöd. En del aktiviteter är fysiska, andra kräver bara att man sitter ner och umgås. Det gemensamma är att alla är till nytta. Men trots positiva resultat går värdet inte alltid att mäta i pengar. Därför vill vi på följande sidor redovisa på vilket sätt aktiviteterna är bra för oss och för våra hyresgäster. Aktiviteter väcker engagemang Syftet är att ge våra kunder något som berikar deras upplevelse av boendemiljön. En aktivitet får deltagarna att känna gemenskap och tillsammans med andra kan man upptäcka nya möjligheter att påverka sin närmaste omvärld. Det kan uppstå nätverk som leder till nya samarbeten i grannskapet. Ju fler som engagerar sig i samhället och boendemiljön, desto färre  fastnar i isolering och utanförskap. Man blir inte nöjd med sitt boende enbart för att man gillar bostaden, huset och gården – relationen till människorna är minst lika viktig. Det är den som berikar. 6 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above