Page 7

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Visst kan det handla om pengar Vill man se affärsmässigt på våra sociala aktiviteter kan man betrakta dem som mervärden vi lägger till boendet för att göra ABK extra attraktivt och konkurrenskraftigt på hyresmarknaden. När vissa aktiviteter lyckas dämpa skadegörelse och kriminalitet handlar det också om pengar – då i form av minskade utgifter för bolaget och för samhället. För oss är det här inget nytt Att ABK stödjer aktiviteter är inget nytt utan en del av allmännyttans tradition. Redan 1953 när vår första fastighet byggdes i kvarteret Valthornet fick de boende tillgång till bastu och lokaler för fritidsverksamhet. Ett stort steg med tanke på vilken usel standard många bostäder hade på den tiden. Samma ambition fanns 1971 på Gamlegården. Utrymmet mellan husen användes till att anlägga bollplaner, lekplatser, uppvärmd badbassäng och tennisbanor. Att man var så framsynt har vi glädje av än i dag. ABK fortsätter ta socialt ansvar Vi vill fortsätta utveckla aktivitetsstödet. I den nya lag för kommunägda fastighetsbolag som riksdagen antog 2010 slås fast att ett allmännyttigt syfte omfattar ett aktivt samhällsansvar – etiskt, miljömässigt eller i form av socialt ansvarstagande. Det tar vi som ett erkännande av arbetet allmännyttan hittills har utfört och som en önskan om att vi ska fortsätta. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 7


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above