Page 10

ABK-Arsredovisning-2013-web

Att vårda det vi har Under det gångna året blev notan för reparationer och underhåll inom ABK 138 miljoner kronor. Det har varit en medveten strategi att hålla en hög nivå på underhållet. Ett bra underhåll är långsiktiga investeringar för företaget. Förutom att det bevarar värdet på fastigheterna gör det boendet attraktivare för hyresgästerna. Effektivare energiförsörjning Ett stort energiprojekt på Gamlegården, som avslutades under 2013, har betytt stora besparingar i energiförsörjningen. Istället för att fjärrvärmen förmedlats via en gemensam undercentral så går fjärrvärmen nu direkt till varje hus. Det blir säkrare och det blir billigare för ABK och därmed för hyresgästerna. Inom planen för ett fossilfritt ABK 2016/2017 åker oljetankar och pelletspannor ut i en strid ström i de områden där det inte erbjuds fjärrvärme. De ersätts av olika former av geovärme, bland annat i Färlöv och Degeberga. Stambyten Förutom på Österängsområdet där totalrenoveringen fortsatt under året så har inte mindre än 260 bostäder inom ABK fått nya stamledningar för vatten och avlopp. Det är lägenheter på Sommarlustområdet, i Innerstaden men också i Önnestad och Färlöv. I stambytet ingår att hyresgästerna i praktiken fått ett fräscht badrum med nytt porslin, kakel och klinker. I köken har samtidigt bänkskivor och diskbänk bytts ut. I samband med stambyten installeras jordfelsbrytare och enskild vattenmätning som i de allra flesta fall innebär minskad vattenåtgång. Renovering med nya fasader, fönsterbyte och tilläggs-isolering pågår för fullt på Lyckans Höjd och strax under hälften av byggnaderna på området är nu renoverade. 10 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above