Page 11

ABK-Arsredovisning-2013-web

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 11 Skalskydd Under året påbörjades installation av nytt skalskydd på Gamlegården, som både moderniserar och ökar tryggheten för ABK:s hyresgäster. Det innebär att ett elektroniskt låssystem sätts in och att alla 250 trappuppgångar på området får porttelefon. Dessutom byttes entrédörrar och alla källardörrar. Postboxar sattes upp i trapphusen. Lyckans Höjd Sedan 2010 har ett omfattande renoveringsarbete genomförts i drygt hälften av de 460 bostäder som ABK äger på Lyckans Höjd i Kristianstad. Det handlar om nya fasader, tilläggsisolering och byten till treglasfönster. Tillsammans med ett nytt värmesystem som tar tillvara den varma frånluften från kök, badrum och garage blir de nyrenoverade husen också energieffektivare. Även skalskydd med porttelefon och nyckelbrickor, nya tvättstugor och en förändrad utemiljö ingår i projektet. Hissar och tvättmaskiner Under året startade ABK en översyn av de 150 hissar som finns i fastigheterna i Innerstadens förvaltningsområde och en handfull hissar byttes också ut i ett första steg. Det handlar om byten av motorer, elektronisk styrning samt nya hisskorgar. En hissrenovering kostar drygt en halv miljon kronor. Ett femtiotal tvättmaskiner byttes ut på Gamlegården, i Önnestad och Färlöv samt på Sommarlustområdet. De nya tvättmaskinerna är snålare med vatten, kräver mindre energiåtgång och är förberedda för automatisk tvättmedelsdosering. På Gamlegården påbörjades under året också byte av 1 500 köksfläktar. Underhållskostnader Det har de senaste åren funnits ett behov av ökade underhållsinsatser i ABK:s bestånd. Under 2013 har underhåll och reparationer kostat ABK 198 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta. Det är något mindre än 2012 då kostnaden låg på 219 kronor per kvadratmeter, men en rejäl ökning sedan 2008 då bara 165 kronor per kvadratmeter lades på underhåll och reparationer.


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above