Page 16

ABK-Arsredovisning-2013-web

Nöjda medarbetare ger nöjda hyresgäster Med över 200 anställda är ABK en av de stora arbetsgivarna i Kristianstads kommun. Ett aktivt personalarbete under många år har gett nöjda medarbetare med låg sjukfrånvaro, som känner att de är delaktiga i företagets utveckling och att de har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Det finns inget hokus-pokus bakom det mycket starka resultat som ABK fått av sina medarbetare i enkäten Nöjd Medarbetare Index (NMI). Det som finns är en klar och tydlig personalfilosofi. ABK anstränger sig för att i mesta möjliga utsträckning ha egen personal till de arbetsuppgifter som förekommer inom bolaget. Mångfalden av kompetens gör hela ABK bättre rustat att ta hand om sina uppgifter. Därför har företaget exempelvis egna snickare, målare och elektriker. Yrkesmän och kvinnor som vet hur det ser ut i en ABK-lägenhet och som delar företagets värderingar. Anställda som tar ansvar för sitt arbete och känner sig hemma hos hyresgästerna månar också om sitt företag. Det är inget trolleri att personal som känner ansvar också presterar bättre. Det handlar om att känna att man har tillit och förtroende. Tillit och förtroende är också den grund som ger personalen möjlighet att växa i sitt eget företag. Att öppna karriärvägar och uppmuntra till utvecklingsmöjligheter är ett sätt att både behålla kompetens och att öka sammanhållningen inom bolaget. Arbetsrotation och internrekrytering ger en djupare förståelse mellan företagets olika yrkesgrupper, samtidigt som det höjer självkänslan hos den anställde. Samtidigt är rekrytering utifrån viktig. ABK har under året tillsvidareanställt åtta nya externa medarbetare. Starkast är det företag vars personal arbetar mot samma mål. Sammanhållningen ökar också ju mer medarbetarna lär känna varandra. Till exempel genom sociala aktiviteter utanför arbetstid. Simsalabim räcker inte. Det finns ingen genväg till en bra personalpolitik, men det känns magiskt när ABK:s NMI ökar med fyra enheter till toppsiffran 75! ”Snöstorm är fascinerande för små barn men att få se snöplogen på nära håll utanför lägenheten är fantastiskt! Vad som är bättre än fantastiskt är när chauffören stannar traktorn bredvid oss och frågar om grabben vill titta in i hytten med ett leende. Grym personal!” Alex, Österäng 16 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above