Page 17

ABK-Arsredovisning-2013-web

Skräddarsydd lärlingsutbildning I ett samarbete mellan Lärlingsakademin, Lernia och ABK har elva ungdomar fått möjlighet till en skräddarsydd utbildning till fastighetsskötare hos ABK. En dag i veckan studerar eleverna på skola i Malmö, en halvdag har de självstudier och tre och en halv dag varje vecka har de praktik hos ABK. I kursplanen finns ämnen som verktygs- och materialhantering, fastighetskommunikation, VVS, fastighetsförvaltning och skötsel av utemiljöer. Kursen började i mars 2013, är ettårig, och de som fullföljer kursen har stora möjligheter att få jobb inom bolaget. Mycket nöjda medarbetare NMI betyder Nöjd Medarbetare Index och är ett mått på hur de anställda upplever sin arbetsmiljö, sina arbetsuppgifter och sin arbetsgivare. Konsultföretaget Tyréns har gjort NMI-enkäten för ABK. I oktober 2013 gjordes den senaste NMI-undersökningen. Den gav resultatet 75 – ett mycket starkt resultat. Förra mätningen, 2010, gav siffran 72 vilken i sig var väldigt bra. Jämfört med andra fastighetsbolag står sig ABK väl. NMI visar tydligt att de ABK-anställda känner motivation på jobbet, trivs och att företaget är på rätt väg. Bemötandeutbildning för alla anställda ABK:s kunder ska få den respekt de har rätt till och känna trygghet i mötet med ABK:s personal, men också i mötet med entreprenörer som arbetar för ABK. ABK:s personal ska förstå att alla har olika behov och utgångspunkt för sina åsikter. Alla ska tas på allvar. Respekt och trygghet är själva kärnan av det arbete som pågått under flera år och som gjort att ABK i oberoende mätningar fått mycket gott betyg av hyresgästerna när det gäller service och bemötande. För att kunna hålla den höga servicenivån krävs ett aktivt arbete för att vidareutveckla arbetet med bemötande i företaget. Därför har alla anställda under året genomgått en utbildning i bemötande och gemensamt varit med och tagit fram servicepolicy med riktlinjer för bemötande och service. Sedan ett par år har ABK också värderingsboken ”ABK:s lilla blåa”, samt en bemötandehandbok för entreprenörer som arbetar på ABK:s uppdrag. Intern rekrytering breddar kompetensen inom företaget Efter drygt 40 år på ABK, bland annat som ekonomiassistent på driftavdelningen, gick Birgitta Olsson i pension under 2013. Då kunde Mikael Jönsson lämna jobbet som fastighets- och skötselansvarig på Näsby och flytta in på huvudkontoret. Men Mikael ersatte inte Birgitta direkt, utan blev först fjärde länk i en kedja där flera andra kollegor fick chansen att fortsätta utvecklas inom ABK. Cecilia Lindh, som var BoServiceassistent på Innerstadens förvaltningsområde, var den som ersatte Birgitta Olsson. Cecilias jobb var som klippt och skuret för Anders Nilsson, som lämnade jobbet som lokalvärd för kommersiella lokaler. Han i sin tur ersattes av Feras Rachid som var uthyrare – och ja, det är där som Mikael Jönsson kommer in i kedjan! – Jag kände att jag ville prova något nytt. Jag har aldrig jobbat på kontor förr. Och det här blev ännu bättre än jag någonsin hade kunnat tro, säger han. Framförallt tycker Mikael att han har vidgat vyerna. Han känner själv att han har fått en insyn i hur ABK fungerar, som han kanske inte hade tidigare. ABK har på köpet få in ny kompetens på uthyrningen. Mikael är språkintresserad och förutom engelska läser och pratar han ryska. – Är det någon som känner att de vill prova något annat inom ABK så ska de absolut ta chansen. Det här ångrar jag inte, säger Mikael Jönsson. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 17


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above