Page 18

ABK-Arsredovisning-2013-web

Styrelsen Börje Emilsson ledamot ( c ) Sven-Erik Bergkvist vice ordförande ( s ) Göran Sevebrant ordförande ( m ) Thomas Mårtensson representant målareförbundet Mikael Tingström representant fastighetsanställdas förbund Magnus Englund suppleant ( m ) 18 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above