Page 2

ABK-Arsredovisning-2013-web

AB Kristianstadsbyggen (ABK), 556054–1889, ägs av Kristianstads Kommunföretag  AB. Vi är kommunens största fastighetsägare och ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag. Totalt förvaltar vi cirka 8 900 lägenheter och 300 kommersiella lokaler. Vårt bostadsbyggande vägleds av höga krav på funktion och estetik. Vi väger in både korta och långa miljöperspektiv i såväl byggande som förvaltning. ABK finns till för kommunens invånare och vår ambition är att alltid sätta människan i centrum. De 44 nya bostäderna i kvarteret Flaket mitt i Åhus var inflyttningsklara i maj 2013. 32 av dem är trygghetsbostäder med gemensamhetslokal i huset.


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above