Page 22

ABK-Arsredovisning-2013-web

2012 2013 Miljöredovisning 2013 ABK tar ett stort miljöansvar med inriktning på hållbarhet och långsiktighet. Vi bedriver ett medvetet och planerat miljöarbete med fokus på energieffektivisering för att sänka vår energiförbrukning och våra CO2-utsläpp. Detta skapar bättre miljö och lägre kostnader. Tillsammans med en ökad kunskap hos våra hyresgäster kan vi göra stor skillnad. * Klimatalliansen 2008 bildade ABK Klimatalliansen tillsammans med Scan, Absolut Company, Råbelöfs gods, Lyckeby Stärkelsen, Skånemedia, Sparbanken 1826 och C4 Energi, för att utmana varandra att minska koldioxidutsläppen med 20%. 2012 med 20 % mellan 2007 och 2016. Våra utsläpp har redan minskat med 38 %, vilket innebär att vi under 2013 släppte ut 600 ton mindre CO2 än vi gjorde 2007. 113 2013 REJÄL ENERGIBESPARING PÅ LYCKANS HÖJD På Lyckans Höjd i Kristianstad, med 460 bostäder, genomför ABK sedan ett par år en omfattande renovering och energieffektivisering. I de sex hus som är färdiga har tilläggsisolering, optimering av värmesystemen gett minskad energiförbrukning med drygt 20 %. C02-UTSLÄPP VID UPPVÄRMNING ABK överträffar Klimatalliansens* mål att minska koldioxidutsläppen 8 292 fönsterbyte och 951 361 2007 76 550 375 2013 2013 vilket motsvarar -600 ton CO2 550 375 2007 2013 292 951 361 2007 76 minskad energiförbrukning GEOVÄRME I Färlöv har vård- och omsorgsboendet Alm-haga och flera bostads-hus under året fått ett nytt värmesystem med geovärme. Förutom att det är mer miljövänligt har också andelen köpt energi minskat med 40 – 70 %. Geovärmeprojekt är även på gång i Degeberga och Tollarp. Detta är ett led i målsättningen att ABK ska ha helt fossilfri upp-värmning till 2016/2017. RADONMÄTNING AV BYGGNADER 2012 påbörjade vi radonmätning av alla våra byggnader och hittills är 40 % avklarade. Under 2013 har vi mätt radon i 121 av våra byggnader, varav 8 åtgär-dats för något förhöjda värden. Hela beståndet skall vara undersökt till 2016. ENERGIFÖRBRUKNING Total energiförbrukning / m2 / år för värme och fastighetsel. ANTAL TON C02-UTSLÄPP PER ENERGISLAG 22 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above