Page 3

ABK-Arsredovisning-2013-web

VD har ordet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hyresgästinflytande.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Det sociala ansvaret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Att vårda det vi har.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nyproduktion och visioner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Personal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Styrelsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Händelser under året.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Miljöredovisning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Förvaltningsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Resultaträkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Balansräkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kassaflödesanalyser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Noter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revisionsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Granskningsrapport.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fastighetsförteckning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above