Page 34

ABK-Arsredovisning-2013-web

Vid renoveringen av Lyckans Höjd är ett av målen att återskapa husens femtiotalskaraktär, därför används samma färger och material som när husen byggdes. 34 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above