Page 40

ABK-Arsredovisning-2013-web

40 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 Koncernen Moderbolaget NOT 2 NOT 3 NOT 4 Försäljning och inköp mellan 2013 2012 2013 2012 koncernföretag Interna försäljningar till dotterbolag - - 9 416 8 931 Interna inköp från dotterbolag - - -977 -1 072 Hyresintäkter 2013 2012 2013 2012 Bostäder 550 336 528 912 545 181 523 897 Studentbostäder 9 020 8 480 9 020 8 480 Lokaler 184 042 181 554 112 639 109 433 Garage 8 440 8 445 8 440 8 445 P-platser 1 869 1 479 1 810 1 479 753 707 728 870 677 090 651 734 Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder -3 612 -3 316 -3 608 -3 308 Studentbostäder -266 -236 -266 -236 Lokaler -5 426 -5 534 -5 426 -5 534 Garage -598 -531 -598 -531 P-platser -94 -103 -94 -103 Intern uthyrning -5 029 -4 951 -5 029 -4 951 Ombyggnad/renovering -4 070 -3 412 -4 070 -3 412 Rabatter -5 315 -6 290 -5 315 -6 290 Självförvaltning -387 -387 -387 -387 Summa 728 910 704 110 652 297 626 982 Övriga förvaltningsintäkter 2013 2012 2013 2012 Ersättningar från hyresgäster 7 131 8 947 6 819 8 853 Vinst sålda anläggningstillgångar 33 159 929 159 Återvunna hyres- och kundfordringar 545 807 545 807 Försäljningsintäkter 809 1 205 9 895 10 136 Försäkringsersättningar 1 928 3 080 1 928 2 106 Övriga ersättningar 1 549 848 1 529 833 Summa 11 995 15 046 21 645 22 894


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above