Page 41

ABK-Arsredovisning-2013-web

Koncernen Moderbolaget NOT 5 NOT 6 NOT 7 NOT 8 Ersättning till revisorerna 2013 2012 2013 2012 PwC – Revisionsuppdraget -167 -186 -125 -125 – Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -28 -22 -7 -22 – Skatterådgivning -65 - -65 - – Övriga tjänster -474 -164 -474 -135 Summa -734 -372 -671 -282 Ersättning till 2013 2012 2013 2012 Hyresgästföreningen Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -2 184 -2 186 -2 184 -2 186 Fritidsmedel och lokalhyror -1 674 -1 612 -1 674 -1 612 Summa -3 858 -3 798 -3 858 -3 798 Driftskostnader 2013 2012 2013 2012 Fastighetsskötsel -19 150 -21 844 -16 642 -19 392 El, värme, vatten -126 223 -122 460 -114 992 -111 395 Sophantering -18 380 -17 943 -17 339 -16 887 Sotning och brandtillsyn -1 954 -2 793 -792 -958 Försäkringskostnader -2 791 -2 723 -2 573 -2 521 Bevakningskostnader -1 721 -1 579 -1 721 -1 579 Förvaltningsomkostnader -27 074 -28 762 -26 190 -27 754 Kabel-TV avgifter -64 -19 -64 -19 Hyresgästföreningen -3 858 -3 798 -3 858 -3 798 Erhållna rabatter och bonus 970 1 251 970 1 251 Summa -200 245 -200 670 -183 201 -183 052 Underhållskostnader 2013 2012 2013 2012 Underhåll (inklusive försäkringsskador) -121 868 -136 832 -109 254 -128 226 Reparationer -32 040 -26 944 -28 812 -24 253 Summa -153 908 -163 776 -138 066 -152 479 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 41


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above