Page 54

ABK-Arsredovisning-2013-web

FASTIGHET BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) 1051 Pontonen 2 V Storg 59 A-B, Ö Åg 5 A-B 37 4 0 0 13 798 28 712 1055 Fyrverkaren 3 Söderg 14-16 35 1 0 0 6 408 26 499 1058 Storken 4 Kvarng 7 A-C 31 1 0 16 11 208 19 444 1078 Atleten 4 Karlav 7 A-B 17 0 0 0 3 846 20 481 1079 Atleten 5 Karlav 5 A-B 23 0 0 0 3 997 *** 1078/ 1079 1110 Cjf Ljunggren 14 V Storg 64 A-D 22 2 0 4 6 193 14 398 1111 Pontonen 1 Mäster Jörgensg 2 A-B, V Storg 55-57 39 1 33 0 8 123 25 488 1112 Pontonen 3 Milnerg 4 A-B, Mäster Jörgensg 4 A-B, Ö Åg 7 54 0 0 0 17 048 36 235 1113 Sappören 4 Mäster Jörgensg 1, Söderg 10-12 A-B, Västra Storg 53 56 4 35 0 19 750 40 403 1114 Tuppen 5 Helgeg 14 A-B, Helgeg 16 A-C, Milnerg 6 A-B, V Storg 61 41 2 6 8 10 269 27 231 1115 Göken 3 Karlav 1, Västra Storg 67 A-B 24 0 0 0 7 532 20 400 Totalt Söder 634 18 178 43 215 954 442 048 Område 1 - Östermalm 1011 Kina 1 Fortunav 1 A-C 40 0 0 0 2 015 17 290 1016 Vasen 1 Kanalg 22, S Kaserng 14 A-B 13 5 0 0 19 812 16 749 1017 Vasen 9 Kanalg 20 28 2 12 0 10 760 21 772 1033 Hunden 6 Föreningsg 5 B 0 5 0 25 1 240 4 798 1052 Hunden 9 Österlångg 10 A-B 16 2 12 0 7 124 14 279 1053 Japan 4 Kapellg 3 E-F 12 0 0 9 3 084 4 987 1054 Plogen 3 Kanalg 6 A-B 17 1 11 4 6 025 13 275 1059 Vasen 11 S Kaserng 16 A-B 40 1 16 0 26 072 32 625 1063 Japan 5 Götg 7 A-B, Lönbladsg 6 27 0 0 0 9 127 14 358 1071 Formosa 1 Tredalag 20 A-B 20 0 0 18 5 892 14 096 1072 Formosa 2 Fästningsg 21 A-B 19 0 0 0 4 751 10 970 1073 Formosa 3 Fästningsg 19 A-B 13 3 0 0 5 233 10 368 1082 Lasarett 5, Pepers B10 Österlångg 21 A-C 15 0 0 0 336 462 9 690  1083 Lasarett 5, Lugnet B11 Kapellg 28-30, Österlångg 21 D 40 0 0 22 ingår i 1082 29 600 1084 Lasarett 5, Lugnet B 1 Kapellg 32 28 0 0 0 ingår i 1082 16 576 1085 Lasarett 5, Lugnet 5 Österlångg 21 D 0 0 0 15 ingår i 1082 *** 1082/ 1085 1090 Lasarett 5, Bos B 6 Lasarettsboulevarden 2 F-G 2 5 0 0 ingår i 1082 4 830 1091 Lasarett 5, B 3 Österlångg 20 0 2 0 0 ingår i 1082 * 1092 Lasarett 5, B 2 Lasarettsboulevarden 4 A-C, S Kaserng 13, Södra Kaserng 15-21, Österlångg 23-27 57 19 0 0 ingår i 1082 105 200 1093 Lasarett 5, Läkarev B 9 Kanalg 24 0 1 0 0 2 477 5 493 1094 Lasarett 5, B 4 Lasarettsboulevarden 2 J 0 4 0 0 ingår i 1082 * 1095 Lasarett 5, B 5,utemiljö - 0 0 0 71 ingår i 1082 * 1096 Lasarett 5, Amalia B 8 Lasarettsboulev. 2 A, Lasarettsboulevarden 2 A-D 20 1 0 0 ingår i 1082 * 1097 Lasarett 5, B 7 Lasarettsboulevarden 2 E 0 6 0 0 ingår i 1082 * 1099 Lasarett 5 Lasarettsboulevarden 2 H 0 3 0 0 ingår i 1082 * 1100 Blekedammen 5 Lasarettsboulevarden 12 A-F 40 0 0 33 20 669 27 971 1101 Blekedammen 6 Ängsv 17 A-C 46 0 0 0 17 148 29 846 1102 Blekedammen 7 Ängsv 19 A-C 33 1 0 0 16 457 28 319 1103 Stafvre parkering Ambulansv 1-3 0 0 0 16 1 447 * 1104 Åsen 10 S Kaserng 18, Vasag 3 A-B 18 7 26 0 8 161 18 827 1105 Hunden 4 Föreningsg 3 A-C 21 1 0 0 6 687 14 097 Totalt Östermalm 565 69 77 213 510 643 466 016 Område 2 - Egna Hem 3108 Resedan 2 Björkv 8-10 A-B, Bokv 13-15 A-B, Bokv 17, Florav 26 A-B, 28 A-C, Lyckans väg 33 A-B, Lyckans väg 35-37 20 0 0 0 1 154 26 700 3109 Diakonissan 15 Parkv 25-27 A-B, Pilv 26 26 0 0 0 2 034 12 590 3125 Floretten 5 Bokv 10-12 A-C 48 0 0 0 7 228 17 603 3185 Minareten 1 Lyckans väg 12-24 54 0 0 0 3 567 14 416 3186 Mullvaden 1-2 Skogsv 5 A-C, Skogsv 7 A-D 78 0 0 0 3 868 20 212 3187 Pensionären 1 Florav 48-54 32 0 0 0 3 579 8 344 Totalt Egna Hem 258 0 0 0 21 430 99 865 Område 2 - Lyckans Höjd 1001 Valthornet 6 Almv 16 A-D, Almv 18 A-B, Almv 20, Kanalg 70-90, Sommarlustv 2-4 181 10 20 70 6 491 97 982 1002 Lyckans Höjd 18 Höjdv 2-19, Hönedalsv 2-6, Kanalg 60-64, Prästallén 2-4 A-B, Ö Kaserng 7-21, Östra Kaserng 17 458 12 115 155 93 023 240 254 Totalt Lyckans Höjd 639 22 135 225 99 514 338 236 NOT-ERING 54 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above