Page 56

ABK-Arsredovisning-2013-web

FASTIGHET BETECKNING ADRESS Område 4 - Vä ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) 3116 Wä 76:155 (Heiberg) Friesiska v 19-41 12 0 0 0 6 695 5 284 Totalt Vä 12 0 0 0 6 695 5 284 Område 4 - Österäng 3004 Docenten 1 Sjöv 27 0 2 0 0 3 684 * 3010 Österäng maskinförråd - 0 0 0 0 4 364 * 3023 Docenten 1 Sjöv 23 C, Sjöv 31 C-B 0 4 0 0 26 392 * 3034 Författaren 1 Albert Hennings väg 1-11 265 0 79 0 82 067 113 244 3043 Etsaren 1 Fredrik Bööks väg 1-14 381 2 68 0 85 812 145 861 3044 Docenten 1 Sjöv. 27 0 5 0 0 16 667 9 932 3054 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1-14 349 1 69 0 194 311 162 464 3059 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 4-10 161 1 45 0 23 491 64 177 3056 Karlfeldt 1 Jöran Thomaeus väg 2-86 43 0 0 0 4 358 20 092 3070 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 11-96 59 1 0 0 18 978 27 856 Totalt Österäng 1 258 16 261 0 460 124 543 626 Område 5 - Gamlegården 2000 Näsby 35:2 Gamlegårdsbadet 0 2 0 0 5 456 32 2016 Rullebören 2 Ingelstadsg 1-41, Näsbychaussén 78-112 432 1 69 150 14 875 177 316 2017 Grepen 2 Näsbychaussén 123 A 0 1 0 0 615 1 982 2018 Hötjugan 1 Albog 1-43, Ingelstadsg 2-44 301 3 67 25 7 696 125 014 2019 Hackan 1 Albog 2-42, Göingeg 1-41 283 1 67 29 8 877 117 340 2021 Rullebören 3 Näsbychaussén 76 0 2 1 0 2 911 * 2022 Slagan 1 Göingeg 2-44 152 0 46 35 4 145 62 590 2023 Spaden 3 Näsbychaussén 74 B-b 0 2 0 0 22 864 * 2024 Spaden 2 Bataljonsv 4-58 216 0 54 3 9 213 80 447 2026 Gamlegården 4 Bataljonsv 2, Näsbychaussén 70 0 16 0 0 11 709 14 958 2029 Lien 2 Bjäreg 1-45, Vemmenhögsg 2-46 323 3 50 18 9 141 133 914 2030 Slipstenen 2 Vemmenhögsg 1-37 132 0 40 0 4 808 56 184 Totalt Gamlegården 1 839 31 394 260 102 310 769 777 Område 5 - Nosaby 2084 Nosaby 20:23 Nosabyv 217 A 0 1 0 0 163 2 602 Totalt Nosaby 0 1 0 0 163 2 602 Område 5 - Arkelstorp 2002 Oppmanna-Tollarp 1:21 Oppmannav 4 A-C, Spängerv 2 A-C 13 1 0 0 7 324 4 920 2071 Oppmanna-Tollarp 11:8 Tollarev 13 0 1 0 0 10 972 * 2072 Oppmanna-Tollarp 11:5 Tollarev 16 A-C, Tollarev 18-20 A-B, Tollarev 22 A-C 10 0 5 0 1 574 2 012 2073 Oppmanna-Tollarp 9:1 Möllarev 12 A-D, Tollarev 10 A-D 8 0 0 0 2 185 1 840 2082 Oppmanna-Tollarp 11:6-7 Rytters Väg 12-14 A-K, Rytters väg 14 A 20 0 10 0 3 672 4 188 2095 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 19-21 A-C 6 0 0 0 88 2 074 2097 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 23 A-D 4 0 0 0 2 006 *** 2095/ 2097 Totalt Arkelstorp 61 2 15 0 27 821 15 034 Område 5 - Degeberga 3029 Degeberga 128:8 Saxamöllev 94, Saxemöllev 94 5 1 0 0 3 639 * 3033 Degeberga 23:34 Forsakarsv 20 A-K 13 1 0 0 5 533 4 306 3041 Degeberga 12:122 Stenhällev 3-21 10 0 0 0 4 994 3 014 3049 Degeberga 109:4 Forsakarsv 18 A-Y 23 0 0 0 354 3 928 3050 Degeberga 20:25 Tingsv 17 A-B 12 1 0 0 616 3 024 3051 Degeberga 20:49 Tingstorget 5 A-B 14 0 2 0 171 2 516 3052 Degeberga 20:50 Tingstorget 1 A-B 12 0 0 0 291 2 909 3058 Degeberga 107:1 Skaddev 12 A-Å 13 0 1 0 4 200 7 100 3065 Degeberga 109:1 Forsaliden 3 A-I 9 0 0 0 1 500 2 092 3097 Degeberga 107:1 Skaddev 12 E-Q 13 0 0 0 36 *** 3058/ 3097 Totalt Degeberga 124 3 3 0 21 334 28 889 Område 5 - Fjälkinge 2096 Fjälkinge 228:5 Grönängsv 5 A-C, Kulladahlsv 4 A-F 9 0 0 0 624 1 657 2098 Fjälkinge 35:65 Rosv 21-61 Rosv 21 0 0 0 10 880 7 474 Totalt Fjälkinge 30 0 0 0 11 504 9 131 NOT-ERING 56 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above