Page 57

ABK-Arsredovisning-2013-web

FASTIGHET BETECKNING ADRESS Område 5 - Tollarp ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) 3024 Slöjden 8 Särlag 25 0 1 0 0 14 268 * 3045 Slöjden 1 Feglers gata 13-17 A-B 54 0 10 0 2 349 17 117 3046 Mården 1-3 Onkel Adams väg 2-4 A-B, Onkel Adams väg 6 A-B 44 0 4 0 1 251 9 853 3047 Piggsvinet 8 Betaniav 20 A-F 42 0 15 1 872 11 231 3048 Tapetseraren 5 Borgarg 22 A-K 16 0 0 0 304 3 271 3060 Torvtäkten 1 Luev 2-16 8 0 0 0 243 6 893 3068 Annelundsparken 1 Akasiav 7 A-I 9 0 0 0 1 277 2 077 3081 Torvmossen 1 Luev 5-25 A-B 20 0 0 0 2 937 9 610 3085 Banmästaren 9 Hälsingeslätt 2 A-C, Tränev 1 A-G 10 0 0 0 2 958 2 754 3086 Torvmossen 1 Luev 27 5 1 0 0 2 948 *** 3081/ 3086 3087 Snapplåset 4 Bollas Väg 1 5 1 0 0 1 628 2 561 3090 Torvtäkten 1 Luev 30-56 14 0 0 0 5 107 3 732 3098 Torvtäkten 1 Luev 18-28 A-B 12 0 0 0 2 706 *** 3060/ 3098 Totalt Tollarp 239 3 29 1 38 848 69 099 Område 5 - Önnestad 2040 Önnestad 166:1 Önneg 3 A-B, Önneg 5-7, Önneg 9 A-B, Önneg 11-13 A-C, Önneg 15 A-B, Önneg 17-29 A-C 36 2 0 0 17 377 11 809 2041 Önnestad 126:2-3 Bertev 18-20 A-C 6 0 0 0 145 1 141 2042 Önnestad 132:6 Byag 16 4 0 0 0 368 932 2043 Önnestad 119:13 Skolg 42-44 12 3 0 0 1 775 3 017 2044 Önnestad 132:5 Byag 14 5 0 1 0 660 1 068 2045 Önnestad 132:7 Byag 18 5 0 1 0 645 1 046 2046 Önnestad 157:1 Storskiftesv 2-4 A-F, Storskiftesv 6 A-D, Storskiftesv 8 A-C, Storskiftesv 10 A-F 25 0 14 0 3 891 6 076 2047 Önnestad 133:2 Byag 12 A-H 14 1 0 0 5 180 2 175 Totalt Önnestad 107 6 16 0 30 041 27 264 Område 6 - Everöd 3064 Lyngby 17:62 Stockv 2 A-E, Stockv 4 A-D 9 0 0 0 1 317 1 623 3093 Lyngby 18:29 Stockv 6 A-D, Stockv 8 A-D 8 0 0 0 135 1 033 Totalt Everöd 17 0 0 0 1 452 2 656 Område 6 - Färlöv 2050 Färlöv 83:2 Almhagav 1-5 12 0 2 0 1 254 2 541 2051 Färlöv 1:47, 1:48 Börje Trolles Väg 35-45 6 0 0 0 1 070 1 394 2052 Färlöv 83:1 Almhagav 17-29 7 0 0 0 1 618 6 999 2053 Färlöv 83:1 Almhagav 7-15 5 0 0 0 990 *** 2052/ 2053/ 2056 2054 Färlöv 1:45 Börje Trolles V 31 A-D, Börje Trolles V 33 A-C 7 0 0 0 1 137 2 007 2055 Färlöv 76:10 Grindv 2 A-B, Grindv 4-10 15 0 0 0 5 849 2 212 2056 Färlöv 83:1 Almhagav 31-37 A-C 12 0 0 0 5 033 *** 2052/ 2053/ 2056 Totalt Färlöv 64 0 2 0 16 951 15 153 Område 6 - Gärds Köpinge 3066 Köpinge140:1 Gunillas väg 4-28 13 0 0 0 1 764 3 727 3080 Köpinge 28:71 Gunillas väg 13 A-B, Gunillas väg 15-21 A-C 17 1 0 0 7 883 5 376 Totalt Gärds Köpinge 30 1 0 0 9 647 9 103 Område 6 - Huaröd 3040 Huaröd 5:20 Granetorpsv 5 E-H 4 0 0 0 1 167 2 040 3084 Huaröd 5:20 Etapp 1 Granetorpsv 5 A-D 4 0 0 0 986 *** 3040/ 3084 Totalt Huaröd 8 0 0 0 2 153 2040 Område 6 - Linderöd 3069 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 5 A-H 8 0 0 0 230 1 546 3089 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 3 A-C 3 0 0 0 822 *** 3069/ 3089 Totalt Linderöd 11 0 0 0 1 052 1 546 Område 6 - Ovesholm 3114 Ovesholm 10:1 Etapp1 Tueängsv 7 A-D 4 0 0 0 1 343 2 203 3115 Ovesholm 10:1 Tueängsv 3-5 A-B 4 0 0 0 1 568 *** 3114/ 3115 Totalt Ovesholm 8 0 0 0 2 911 2 203 NOT-ERING å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 57


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above