Page 58

ABK-Arsredovisning-2013-web

Område 6 - Rinkaby 3028 Rinkaby 6:101 Jöns Nils väg 1-25 13 0 0 0 5 565 3 534 3031 Rinkaby 113:1 Etapp3 Lyckev 42 A-H 8 0 0 0 2 418 4 226 3072 Rinkaby 113:1 Lyckev 22-40 10 0 0 0 2 632 *** 3031/ 3072 3073 Rinkaby 113:2 Lyckev 2-20 10 0 0 0 1 808 2 150 Totalt Rinkaby 41 0 0 0 12 423 9 910 Område 6 - Skånes Viby 3032 Håslöv 118:4 Etapp 1 Härfågelv 1-7 A-C, Härfågelv 9-11 A-B, Härfågelv 13 A-C 20 2 0 0 9 192 10 785 3095 Håslöv 118:4 Kvarnnäsv 70 A-C, Kvarnnäsv 72-78 A-B, Kvarnnäsv 80 A-C 14 0 0 0 9 345 *** 3032/ 3095 Totalt Skånes Viby 34 2 0 0 18 537 10 785 Område 6 - Vanneberga 3074 Vanneberga 34:168,16 Thimsfuret 3-5 A-B 4 0 0 0 1 109 1 256 Totalt Vanneberga 4 0 0 0 1 109 1 256 Område 6 - Yngsjö 3021 Yngsjö 3:361 Lillesjö gränd 3 0 0 0 0 938 821 Tomt-mark 3042 Yngsjö 3:354 Gamla Byv 31 A-L 12 0 0 0 4 784 4 640 Totalt Yngsjö 12 0 0 0 5 722 5 461 Område 6 - Åsum/Hedentorp 3110 Pistolen 1 Hemvärnsv 5-20, Lottav 16-30 91 1 40 0 7 376 31 017 3111 Oelreich 5 Sandåsv 3 A-H 8 0 0 0 3 300 3 135 3112 Snabbvingen 1 Åstav 31 A-M 12 0 0 0 4 257 4 242 Totalt Åsum/Hedentorp 111 1 40 0 14 933 38 394 Område 6 - Österslöv 2034 Österslöv 25:33 Sten Billes Väg 2-38, Sten Billes väg 2 19 0 0 0 7 381 6 984 Totalt Österslöv 19 0 0 0 7 381 6 984 Totalt AB Kristianstadsbyggen 8 876 296 1 848 990 2 870 403 4 598 177 * Specialenhet, tax.värde noll   ** Nyproduktion, tax.värde ej fastställt   *** Samtaxerad fastighet grafisk form Half A Bee copy Per Erik Tell, Jonas Rosenberg illustration Half A Bee, Uulas arkitektkontor, 3D Vision foto Half A Bee, Fredrik Persson, Jonas Rosenberg, Per Erik Tell, Daniel Larsson omslag Munken Polar 300g inlaga Munken Polar 150g tryckeri Bohlins Grafiska, Kristianstad upplaga 300 tryckår 2014 FASTIGHET BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) NOT-ERING 58 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above