Page 6

ABK-Arsredovisning-2013-web

Hyresgästinflytande är en viktig framgångsfaktor En viktig del i det personliga boendet är att vi lyssnar på våra hyresgäster och tar till oss deras förslag och idéer. Förutom genom strukturerade dialogforum, som exempelvis Boinflytandekommittén och Pensionärsrådet, arbetar vi kontinuerligt med dialogskapande i hyresgästernas vardag, bland annat genom grillkvällar, dörrknackning och inflyttningsmöten. Under åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet kring hur boendemiljö, förvaltning och service ska skötas för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt. Men vi får inte en komplett bild om vi inte har med synpunkter från de som faktiskt upplever boendet i praktiken, och det är därför som hyresgästinflytandet genomsyrar hela vår verksamhet. NKI – nyinflyttades betyg på ABK ABK får ett mycket högt betyg av sina nya hyresgäster. Alla som flyttar in hos ABK får möjlighet att delta i en oberoende undersökning av hur de värderar bemötande och information från det att man söker en bostad till det att man har flyttat in. Sedan analyserar företaget vad man eventuellt kan förbättra. Det handlar om information kring bostaden, kontraktskrivningen och inte minst bemötandet från personalen. De senaste åren har ABK genomfört den här enkäten bland de nyinflyttade två gånger per år. Resultaten har under 2013 varit 77 och 74, på en skala 0-100 där 71-80 är ett starkt betyg. Allra bäst tycker hyresgästerna att ABK är vad gäller information och bemötandet i samband med inflyttningen. Konsultföretaget Tyréns har genomfört undersökningarna åt ABK. 1 850 hyresgäster besöktes i nya Gamlegården Under två år gick ABK:s områdesutvecklare Åse Båvmark och Linda Pettersson ut för att knacka dörr på 1 850 bostäder och prata med praktiskt taget alla hyresgäster på Gamlegården. De fick massor av tips och när alla kreativa synpunkter och önskemål sammanställts satte ABK under 2013 igång att förverkliga en hel del av hyresgästernas idéer. Ännu har ABK inte lyckats locka Ikea att etablera sig på Näsby, som någon hyresgäst ville, men önskemålet om nya lekplatser har uppfyllts. Trapphus har målats, odlingsprojektet Hallonlunden inletts, en boendeskola i samarbete med SFI har startat och 1 500 nya köksfläktar ska installeras på Gamlegården. Allt på hyresgästernas initiativ. Områdeschef Bertil Svensson (till vänster) i samspråk med hyresgäster om utveckling av boendemiljön på Gamlegården. 6 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above