Page 7

ABK-Arsredovisning-2013-web

Påverka den egna miljön Det finns många exempel på hur hyresgästerna har möjlighet att vara med och påverka sin egen boendemiljö, som till exempel utemiljön. Hur ska det se ut på ABK:s innergårdar och grönytor? Långebro och Österslöv är två exempel från 2013 där de boende har bjudits in till dialog kring förändring av utemiljöerna. Hyresgästmöten med ABK:s vd Flera gånger om året kallar Hyresgästföreningen till hyresgästmöte. Det är det bredaste uttrycket för direkt demokrati. Här ges hyresgästerna möjlighet att direkt och utan mellanhänder ta upp precis det som intresserar och berör dem som mest, just nu. ABK:s vd Henrik Strand och någon av områdescheferna finns med för att kunna svara på hyresgästernas frågor eller notera förslag för att arbeta vidare med dem. Boinflytandekommitten och Pensionärsrådet Fyra gånger om året träffas Boinflytandekommittén. Det är ett informellt sätt för ABK och representanter för hyresgästerna att träffas och utbyta tankar, idéer och synpunkter. ABK:s vd Henrik Strand poängterar vikten av att kunna träffas och ha en dialog också utanför rena förhandlingssituationer, att helt enkelt lyssna på varandra. – Dessutom får våra förslag ofta genomslag, säger en nöjd Sonja Håkansson på Hyresgästföreningen. Också pensionärsföreningarna i Kristianstad har en kanal in till ABK genom Pensionärsrådet som träffas några gånger om året. Pensionärerna informerar sig om ABK:s planer och för fram synpunkter från sina medlemmar. Hyresgästen som förhandlar om hyrorna Monika Lund på Oxhagsvägen har bott hos ABK sedan 1966, men först i samband med pensionen blev hon en aktiv hyresgäst. Nu är Monika en av de som sitter runt förhandlingsbordet och förhandlar om hyrorna med företagsledningen. Hon känner att hon kan vara med och påverka. – Det är mycket intressant och man får en insyn i bolagets ekonomi och en förståelse som man inte hade tidigare, säger hon. Monika poängterar att det allra viktigaste att tänka på när man sitter vid förhandlingsbordet är att förstå att man gör det som representant för alla hyresgäster, för alla grannar i trappan och alla andra som bor hos ABK. – Fler borde ta möjligheten att prova det här, slår hon fast. Lotta - en av de första självförvaltarna​ Lotta Silverberg har bott i elva år på Bataljonsvägen. Efter bara ett halvår engagerade hon sig i arbetet på gården och var med i den första kullen av självförvaltare. Det är ett sätt att vara med och påverka. – Jag ser det som en självklarhet att man ska engagera sig i sitt boende. Och jag känner verkli-gen att vi får vara med och påverka. ABK tar våra förslag på allvar, säger hon. Lotta Silverberg har bland annat tagit på sig trapp- och källarstädning i den trappuppgång som hon bor. Ibland ställer hon upp och hjälper fastighetsskötaren om det behövs. – Vi har en jättebra sammanhållning på gården och många är engagerade, säger hon och ler. Hyresgäster påverkar hyresmodell ABK arbetar tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen med en ny modell för hyressättning. Under 2013 fick 3 000 hyresgäster i kommunen möjlighet att påverka genom en enkät. Bland annat utifrån svaren som kom in delades Kristianstads stadsdelar och kommunens orter in i sex hyresområden som kommer att påverka hyressättningen framöver. Arbetet med modellen kommer att pågå i flera år och när modellen är fullt införd kommer fastighetens läge och standard samt bostadens standard att påverka hyresnivån. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 7


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above