Page 18

ABK-AR-2014-web

-55 vilket motsvarar -873 ton CO2 2007 2014 124,9 -12,3% 109,5 2013 2014 Miljöredovisning 2014 ABK tar ett stort miljöansvar med inriktning på hållbarhet och långsiktighet. Vi bedriver ett medvetet och planerat miljöarbete med fokus på energieffektivisering för att sänka vår energiförbrukning och våra CO2-utsläpp. Detta skapar bättre miljö och lägre kostnader. Tillsammans med en ökad kunskap hos våra hyresgäster kan vi göra stor skillnad. * Klimatalliansen 2008 bildade ABK Klimatalliansen tillsammans med Scan, Absolut Company, Råbelöfs gods, Lyckeby Stärkelsen, Skånemedia, Sparbanken 1826 och C4 Energi, för att utmana varandra att minska koldi-oxidutsläppen med 20%. REJÄL ENERGIBESPARING PÅ LYCKANS HÖJD På Lyckans Höjd i Kristianstad, med 460 bostäder, genomför ABK sedan ett par år en omfattande renovering och energieffektivisering. I de åtta hus som är färdiga har tilläggsisolering, optimering av värmesystemen gett minskad energiförbrukning med drygt 20 %. C02-UTSLÄPP VID UPPVÄRMNING ABK överträffar Klimatalliansens* mål att minska koldioxidutsläppen med 20 % mellan 2007 och 2016. Våra utsläpp har redan minskat med 55 %, vilket innebär att vi under 2014 släppte ut 873 ton mindre CO2 än vi gjorde 2007. 87 2012 2013 2014 fönsterbyte och 16 minskad energiförbrukning GEOVÄRME Utbyggnaden av värmesystem med geoenergi har fortsatt under året, med nya anläggningar i Degeberga och Tollarp. Förutom att det är mer miljövänligt har också andelen köpt energi minskat med 40 – 70 %. Detta är ett led i målsättningen att ABK ska ha helt fossilfri uppvärmning till 2018. RADONMÄTNING AV BYGGNADER 2012 påbörjade vi radonmätning av alla våra byggnader och hittills är 57 % avklarade. Under 2014 har vi mätt radon i 103 av våra byggnader, varav 16 åtgärdats/ska åtgärdas för något för-höjda värden. Genomföringar har tätats och tilluften ökats. Hela beståndet skall vara undersökt till 2016. ENERGIFÖRBRUKNING Den totala faktiska energi / m2 / år för värme och fastighetsel. Resultatet har påverkats positivt av de energieffektiviseringar som gjorts och av det milda vädret som varit under 2014. ANTAL TON C02-UTSLÄPP PER ENERGISLAG 2014 494 348 292 951 361 2007 31 18 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above