Page 19

ABK-AR-2014-web

2013 53 40 20 28 2 4,24 m3 3,80 m3 45,88 m3 48,34 m3 4 731 kg 4 829 kg 2014 100 0 21 8,5 % av hyresgästerna hade individuell vattenmätning 2014 och de betalar bara för det vatten de förbrukar. Målet är att öka andelen ytterligare. Förbrukningen för 2014 motsvarar ungefär 13 badkar i minuten, året runt ANTAL FORDON INOM ABK Till kategorin ”Övrigt” räknas oregistrerade fordon som redskapsbärare, åkgräsklippare, trädgårdstraktorer och sopmaskin. För att ytterligare minska sin klimatpåverkan har ABK en plan för utfasning av fossildrivna fordon, målet är att detta ska vara genomfört till 2021. ELBIL NYTILLSKOTT I FÖRVALTNINGEN ABK arbetar ständigt för att minska koldioxidutsläppen, bland annat med företagets fordon. Många fordon går på biogas eller el. Nu har också ett antal nya elbilar med lastflak köpts in för användning ute i förvaltningen, med hög lastkapacitet, lång drifttid – och minimal klimatpåverkan. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 19


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above