Page 3

ABK-AR-2014-web

VD har ordet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Allt det där som gör att vi trivs. . . . . . . . . . . . . . 6 Vi bygger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Händelser under året.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Miljöredovisning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Styrelsen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Förvaltningsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Resultaträkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Balansräkningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kassaflödesanalyser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Noter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Revisionsberättelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Granskningsrapport.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fastighetsförteckning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 3


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above