Page 40

ABK-AR-2014-web

40 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 Koncernen Moderbolaget NOT 5 NOT 6 NOT 7 Försäljning och inköp mellan 2014 2013 2014 2013 koncernföretag Interna försäljningar till dotterbolag - - 9 979 9 416 Interna inköp från dotterbolag - - -439 -977 Hyresintäkter 2014 2013 2014 2013 Bostäder 565 178 550 336 559 930 545 181 Studentbostäder 9 124 9 020 9 124 9 020 Lokaler 186 290 184 042 110 290 112 639 Garage 8 314 8 440 8 314 8 440 P-platser 1 610 1 869 1 748 1 810 770 516 753 707 689 406 677 090 Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder -3 229 -3 612 -3 192 -3 608 Studentbostäder -277 -266 -277 -266 Lokaler -4 149 -5 426 -4 149 -5 426 Garage -574 -598 -574 -598 P-platser -81 -94 -81 -94 Intern uthyrning -6 198 -5 029 -6 198 -5 029 Ombyggnad/renovering -5 146 -4 070 -5 146 -4 070 Rabatter -6 043 -5 315 -6 043 -5 315 Självförvaltning -396 -387 -396 -387 Summa 744 423 728 910 663 350 652 297 Övriga förvaltningsintäkter 2014 2013 2014 2013 Ersättningar från hyresgäster 8 119 7 131 7 744 6 819 Vinst sålda anläggningstillgångar 3 33 3 929 Återvunna hyres- och kundfordringar 541 545 541 545 Försäljningsintäkter 1 630 809 11 262 9 895 Försäkringsersättningar 807 1 928 108 1 928 Övriga ersättningar 847 1 549 830 1 529 Summa 11 947 11 995 20 488 21 645


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above