Page 41

ABK-AR-2014-web

Koncernen Moderbolaget NOT 8 NOT 9 NOT 10 NOT 11 Driftskostnader 2014 2013 2014 2013 Fastighetsskötsel -22 263 -19 150 -19 363 -16 642 El, värme, vatten -117 395 -126 223 -106 399 -114 992 Sophantering -18 436 -18 380 -17 432 -17 339 Sotning och brandtillsyn -2 284 -1 954 -1 180 -792 Försäkringskostnader -2 594 -2 791 -2 406 -2 573 Bevakningskostnader -1 916 -1 721 -1 916 -1 721 Förvaltningsomkostnader -31 256 -27 138 -29 934 -26 254 Hyresgästföreningen -3 894 -3 858 -3 894 -3 858 Erhållna rabatter och bonus 1 212 970 1 212 970 Summa -198 826 -200 245 -181 312 -183 201 Ersättning till 2014 2013 2014 2013 Hyresgästföreningen Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -2 409 -2 184 -2 409 -2 184 Fritidsmedel och lokalhyror -1 485 -1 674 -1 485 -1 674 Summa -3 894 -3 858 -3 894 -3 858 Ersättning till revisorerna 2014 2013 2014 2013 PwC – Revisionsuppdraget -246 -167 -182 -125 – Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -28 -28 -25 -7 – Skatterådgivning -33 -65 -33 -65 – Övriga tjänster -142 -474 -142 -474 Summa -449 -734 -382 -671 Underhållskostnader 2014 2013 2014 2013 Underhåll (inklusive försäkringsskador) -118 897 -121 868 -105 923 -109 254 Reparationer -34 221 -32 040 -30 753 -28 812 Summa -153 118 -153 908 -136 676 -138 066 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 41


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above