Page 5

ABK-AR-2014-web

Vi håller Gamlegårdsbadet öppet med fritt inträde för alla, vi finansierar sommaröppna fritidsgårdar, arrangerar fotbollsturneringar, sponsrar lokala föreningar som engagerar våra hyresgäster och mycket mer.   Förutom de sociala aktiviteterna har vi också med integrations-aspekten när vi bygger nytt och renoverar våra fastigheter. Vi har ett ansvar för att motverka segregation där vi som bostadsbolag kan påverka, och vi arbetar aktivt med dessa frågor. Vi är det bostadsföretag i Sverige som är bäst på att belöna trogna hyresgäster. Var tionde år, så länge man bor kvar i samma bostad, får man en gratis månadshyra och bjuds på fest. 2014 fick 357 hyresgäster dela på 2 miljoner kronor och de senaste 20 åren har 26 miljoner kronor delats ut till nästan 6 000 hyresgäster! Utan våra hyresgäster hade vi inte funnits och det känns bra att kunna ge något tillbaka. För 2014 kan vi glädja oss åt ett av de bästa ekonomiska resultaten vi har haft, vilket innebär att vi med god marginal uppfyller avkastningsmålet i vårt ägardirektiv. Det mycket goda resultatet kommer bland annat av hög uthyrningsgrad, gynnsamt ränteläge, låga värmekostnader samt omfattande åtgärder för energieffektivisering. Resultatet underlättar våra fortsatta satsningar på underhåll och nyproduktion och det ger oss ökade medel för att bland annat bygga de 450 nya bostäder vi planerar för de närmaste åren. Vår duktiga och engagerade personal är en avgörande faktor för att våra hyresgäster ska trivas och för att vi ska nå våra mål. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och trivsam miljö såväl på gårdarna som i trapphusen och vi arbetar kontinuer-ligt med att utveckla och effektivisera vårt arbete. Detta, ihop med att vi de senaste åren kraftigt ökat underhållet av våra fastigheter, bidrar till att göra det möjligt även för kommande generationer att bo i ett kommunalt bostadsbolag med väl-skötta hus och välskött ekonomi. ” Det vardagliga mötet med våra hyresgäster har mycket stor betydelse då vi kan ta tillvara på deras synpunkter och idéer vilket hjälper oss att utveckla våra bostadsområden och skapa det boende som får dem att trivas.” Henrik Strand Verkställande direktör


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above