Page 53

ABK-AR-2014-web

Bostadsfördelning per bostadsstorlek 16% Ettor 37% Tvåor 35% Treor 9,5% Fyror 2% Femmor <1% Större än femmor Bostadsförteckning Per hyresområde 2014-12-31. HYRESOMRÅDE ETTOR TVÅOR TREOR FYROR FEMMOR STÖRRE ÄN FEMMOR ANTAL BOSTÄDER VARAV STUDENT- BOSTÄDER Område 1 291 789 642 182 55 9 1 968 21 Område 2 307 517 517 157 49 1 1 548 3 Område 3 45 241 265 130 25 0 706 0 Område 4 514 780 404 183 17 1 1 899 286 Område 5 230 805 1 162 192 12 1 2 402 0 Område 6 58 174 120 7 0 0 359 0 Totalt 1 445 3 306 3 110 851 158 12 8 882 310 Fastighetsförteckning FASTIGHET BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) NOT-ERING Område 1 - Centrum 1014 David Nyborg 14 Ö Boulevarden 10 A-B 5 0 0 0 565 3 876 1015 J Kristoffersen 5 N Kaserng 4, Teaterg 1 A-C, V Storg 2 14 7 34 0 4 146 17 917 1018 General Ulfeldt 14 V Storg 39, Ö Storg 38 11 8 0 0 26 444 20 769 1019 Karteschen 1 Tivolig 4 A-B, V Storg 52 A-B, V Vallg 37 B 30 6 22 0 23 694 32 689 1021 H Kock 2,D Nyborg 15 J H Dahlsg 1-4, JH Dahlsg 1-4, Ö Boulevarden 2, Ö Storg 1-3 96 0 83 0 48 497 77 431 1022 General Ulfeldt 6 Ö Storg 34 6 3 0 0 4 498 8 954 1035 Riksens Ständer 3, 5 Södra Kaserng 12, Vendesg 5 A-C, Vendesg 7, Vendesg 9 A-C, Vendesg 11 115 4 0 15 70 521 100 732 1036 Hertig Carl 6 Teaterg 4-6 35 0 29 10 8 189 20 669 1037 Hovrätten 4, 28 Ö Storg 4-10 53 10 22 15 15 624 35 463 1040 Finland 3 Finlandsg 4-6, Pråmg 2-6 104 1 29 0 113 502 73 495 1049 Otto Marsvin 8 V Boulevarden 23 14 0 0 0 3 540 11 262 1050 Åland 2 Finlandsg 2, Finlandsg/Pråmg 2, Pråmg 1 12 0 0 0 4 656 42 370 1060 Kommendanten 8 Döbelnsg 3-5, V Vallg 26 6 4 0 0 15 249 7 645 1065 Riksens Ständer 1 Vendesg 3 A-D 49 5 24 0 62 545 51 208 1066 Riksens Ständer 8 Vendesg 1 A-D 56 6 27 0 53 070 49 216 1070 Brandstationen 1 Ö Boulevarden 1 A-F, Ö Boulevarden, 1 65 2 3 1 83 694 51 477 1074 Rasmus Clausen 6 J H Dahlsg 21, Tyggårdsg 3 A-B 18 1 0 0 7 613 18 946 1075 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 46, Ö Vallg 21 8 1 0 0 6 961 14 212 1076 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 34-44, Ö Vallg 7-19 15 30 120 0 67 503 81 652 1077 Jepp Buck 4 Ö Boulevarden 32, Ö Vallg 5 A-B 21 9 0 0 27 655 28 486 1151 Åland 2 / Nya Finland Pråmg 3 32 0 0 0 64 573 *** 1154 Del av Kristianstad 4:4 Parkeringshus Nya Finland 0 0 0 81 4 202 ** 5803 Bastionen Magasinsg 10 0 0 0 75 893 325 Totalt Centrum 765 97 393 197 717 834 748 794 Område 1 - Söder 1012 Neuman 1 Mäster Jörgensg 6 A-C 54 1 32 0 33 393 47 220 1026 Tuppen 6 Kvarng 3, V Storg 63 16 0 0 5 5 195 11 318 1043 Göken 2 Kvarng 4 A-B, Milnerg 10 A-B 39 0 0 0 10 170 24 717 1044 Göken 5 Kvarng 2 A-C 37 0 23 0 12 767 25 935 1045 Brottaren 3 Karlav 9 A-C 28 0 2 4 12 142 20 446 1046 Tuppen 4 Milnerg 8 A-B 18 0 0 0 5 174 11 784 1047 Nebulosan 4 Handskmakareg 2 A-C, Handskmakarg 2 A 31 0 0 6 9 057 21 032 1048 Tvillingen 2 Hovslagareg 3 A-C 31 2 47 0 16 813 20 305 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 53


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above