Page 55

ABK-AR-2014-web

FASTIGHET BETECKNING ADRESS Område 2 - Sommarlust ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) 2101 Hästen 1 Sommarlustv 8-14 128 0 22 0 5 681 81 842 2102 Oxen 1 & Kalven 1 Oxhagsv 1-20, Utställningsv 6-18 204 0 50 26 22 109 106 687 2103 Kristianstad 3:20 Sommarlustv 16 0 0 40 0 57 1 205 2104 Geten 3-4 Grönbetesv 15-83, Oxhagsv 31-35 270 2 36 0 26 025 140 067 2105 Geten 1 Oxhagsv 25-29 49 1 11 0 18 121 32 371 Totalt Sommarlust 651 3 159 26 71 993 362 172 Område 3 - Hammar 3022 Hammar 138:29 Amaryllisv 70-90, Kungsliljev 61-91 Kungsliljev 27 0 6 0 13 458 14 363 3027 Hammar 138:27 Amaryllisv 6-68 35 1 3 0 26 346 16 911 3067 Hammar 139:41 Gladiolv 85-219 68 0 0 4 12 988 35 008 3071 Hammar 139:42 Gladiolv 221-345 63 0 0 12 11 365 31 969 Totalt Hammar 193 1 9 16 64 157 98 251 Område 3 - Åhus 3005 Flaket 4 Järnvägsg 4 K-N 44 1 0 0 76 877 69 895 3018 Åhus 3:119 Sandvaktareg 7-9 A-H, Sandvaktareg 11 A-M 28 0 0 0 26 511 20 400 3025 Åhus 55:83 Spetalsv 1 A-D, Spetalsv 3 A-C, Spetalsv 5 A-D, Spetalsv 7 A-F, Spetalsv 9 A-C, Spetalsv 11 A-Spetalsv 24 0 16 0 10 727 17 708 3026 Horna 6:69 Vannebergav 35-37 5 1 0 0 2 032 * 3035 Flaket 4 Järnvägsg 4 A-J 63 0 32 0 2 538 *** 3005/ 3035 3036 Pilbågen 1 Västra Tvärg 2 A-F 30 0 0 0 850 13 433 3037 Måsen 6 Hans Nilssong 2 A-I 44 0 19 0 1 762 25 297 3038 Gärskan 10 Järnvägsg 9 A-I, Skråg 2 A-C 81 0 0 0 5 436 36 219 3039 Måsen 6 Folkets Parkg 27 A-K 10 0 0 0 3 449 *** 3037/ 3039 3057 Åhus 3:109 Kavröv 10-128 60 0 2 0 6 537 32 899 3062 Åhus 3:110 Kavröv 130-258 65 0 0 0 10 811 36 833 3075 Åhus 42:397 Sankt Jörgens väg 18 A-B 2 0 0 0 452 1 229 3076 Åhus 42:402 Sankt Jörgens väg 21 A-B 2 0 0 0 469 1 221 3077 Åhus 42:492 Sankt Jörgens väg 26 A-C 3 0 0 0 1 258 2 292 3078 Gärdet 21 Niklasg 1-39 20 0 0 0 4 854 9 984 3079 Åhus 42:396,491 Sankt Jörgens väg 24 A-B 2 0 0 0 643 2 216 3091 Dammlyckan 12 Västra Järnvägsg 12 A-S 30 0 0 0 988 7 768 Totalt Åhus 513 2 69 0 156 194 277 394 Område 4 - Gamla Näsby 2001 Furiren 1-2 Elmetorpsv 19-25, Fältv 1-7 160 0 0 0 13 670 41 200 2003 Orren 10 Kullmans Väg 14 A-D, Kullmansväg 14 A 4 0 0 0 3 052 2 536 2004 Gåsen 8 Näsbychaussén 50 A-B 8 0 0 0 1 189 3 912 2005 Vipan 56 Infanteriv 17, Nygårdsv 20, Nygårdsv 2017 Infanteriv 22 0 0 0 7 474 12 091 2006 Furiren 3 Fältv 9-29 52 0 0 0 42 454 35 800 2007 Päronet 8 Näsbychaussén 6 14 0 0 0 7 131 8 052 2008 Rapphönan 13 Infanteriv 2 A, 21 A-AKullmansv, Kullmans Väg 1 12 0 0 0 8 359 6 987 2009 Fänriken 1 Olastorpsv 30-38 76 0 0 0 24 368 24 600 2010 Aspen 14-15 Vångav 28-30 A-B 16 0 0 0 4 459 7 133 2012 Aspen 16-17 Vångav 28 C-D 2 0 0 0 78 1 318 2027 Axel Gyllenlood 1 Kommendantsv 1-7 20 1 12 0 779 11 357 2028 Tjädern 8 Infanteriv 8 A-B, Kullmans Väg 9-11 24 2 6 9 769 12 241 2106 Röret 3 Industrig 12 0 1 0 0 1 285 1 945 Totalt Gamla Näsby 410 4 18 9 115 067 169 172 Område 4 - Långebro 1024 Förmannen 7 Borgg 7-9, Östra Borgg 1 7 1 0 0 3 179 * 1032 Kärnmakaren 4 Gränsg 27-31 22 1 0 0 2 486 12 180 1034 Kärnmakaren 1 Hagtornsv 3-9 28 2 0 0 11 578 14 512 1080 Filaren 9 Bruksg, Gamla Långebrog 0 0 0 0 338 197 Tomt-mark 1098 Svarvaren 9 Bruksg 1-3, Bryggerig 4-8, Gamla Långebrog 34 A-B, Gamla Långebrog 36-38, Lånebrog 34, Långebrog 36 132 9 34 0 45 399 56 884 1120 Kärnmakaren 5 Borgg 28-32 30 0 16 0 8 410 11 855 Totalt Långebro 219 13 50 0 71 390 95 628 NOT-ERING å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 55


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above