Page 57

ABK-AR-2014-web

FASTIGHET BETECKNING ADRESS Område 5 - Fjälkinge ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS- VÄRDE (TKR) 2096 Fjälkinge 228:5 Grönängsv 5 A-C, Kulladahlsv 4 A-F 9 0 0 0 605 1 657 2098 Fjälkinge 35:65 Rosv 21-61 Rosv 21 0 0 0 10 506 7 474 Totalt Fjälkinge 30 0 0 0 11 111 9 131 Område 5 - Tollarp 3024 Slöjden 8 Särlag 25 0 1 0 0 13 230 * 3045 Slöjden 1 Feglers gata 13-17 A-B 54 0 10 0 2 258 17 117 3046 Mården 1-3 Onkel Adams väg 2-4 A-B, Onkel Adams väg 6 A-B 44 0 4 0 1 230 9 853 3047 Piggsvinet 8 Betaniav 20 A-F 42 0 15 1 875 11 231 3048 Tapetseraren 5 Borgarg 22 A-K 16 0 0 0 305 3 271 3060 Torvtäkten 1 Luev 2-16 8 0 0 0 244 6 893 3068 Annelundsparken 1 Akasiav 7 A-I 9 0 0 0 1 256 2 077 3081 Torvmossen 1 Luev 5-25 A-B 20 0 0 0 2 895 9 704 3085 Banmästaren 9 Hälsingeslätt 2 A-C, Tränev 1 A-G 10 0 0 0 2 911 2 754 3086 Torvmossen 1 Luev 27 5 1 0 0 2 854 *** 3081/ 3086 3087 Snapplåset 4 Bollas Väg 1 5 1 0 0 1 575 2 561 3090 Torvtäkten 1 Luev 30-56 14 0 0 0 4 909 3 732 3098 Torvtäkten 1 Luev 18-28 A-B 12 0 0 0 2 678 *** 3060/ 3098 Totalt Tollarp 239 3 29 1 37 220 69 193 Område 5 - Önnestad 2040 Önnestad 166:1 Önneg 3 A-B, Önneg 5-7, Önneg 9 A-B, Önneg 11-13 A-C, Önneg 15 A-B, Önneg 17-29 A-C 38 1 0 0 19 381 11 809 2041 Önnestad 126:2-3 Bertev 18-20 A-C 6 0 0 0 144 1 141 2042 Önnestad 132:6 Byag 16 4 0 0 0 369 932 2043 Önnestad 119:13 Skolg 42-44 12 3 0 0 1 723 3 017 2044 Önnestad 132:5 Byag 14 5 0 1 0 664 1 068 2045 Önnestad 132:7 Byag 18 5 0 1 0 648 1 046 2046 Önnestad 157:1 Storskiftesv 2-4 A-F, Storskiftesv 6 A-D, Storskiftesv 8 A-C, Storskiftesv 10 A-F 25 0 14 0 3 841 6 076 2047 Önnestad 133:2 Byag 12 A-H 14 1 0 0 5 001 2 175 Totalt Önnestad 109 5 16 0 31 771 27 264 Område 6 - Everöd 3064 Lyngby 17:62 Stockv 2 A-E, Stockv 4 A-D 9 0 0 0 1 294 1 623 3093 Lyngby 18:29 Stockv 6 A-D, Stockv 8 A-D 8 0 0 0 131 1 033 Totalt Everöd 17 0 0 0 1 425 2 656 Område 6 - Färlöv 2050 Färlöv 83:2 Almhagav 1-5 12 0 2 0 1 228 2 541 2051 Färlöv 1:47, 1:48 Börje Trolles Väg 35-45 6 0 0 0 1 052 1 394 2052 Färlöv 83:1 Almhagav 17-29 7 0 0 0 1 611 6 999 2053 Färlöv 83:1 Almhagav 7-15 5 0 0 0 982 *** 2052/ 2053/ 2056 2054 Färlöv 1:45 Börje Trolles V 31 A-D, Börje Trolles V 33 A-C 7 0 0 0 1 125 2 007 2055 Färlöv 76:10 Grindv 2 A-B, Grindv 4-10 15 0 0 0 5 683 2 212 2056 Färlöv 83:1 Almhagav 31-37 A-C 12 0 0 0 4 953 *** 2052/ 2053/ 2056 Totalt Färlöv 64 0 2 0 16 634 15 153 Område 6 - Gärds Köpinge 3066 Köpinge 140:1 Gunillas väg 4-28 13 0 0 0 1 740 3 727 3080 Köpinge 28:71 Gunillas väg 13 A-B, Gunillas väg 15-21 A-C 17 1 0 0 7 593 5 376 Totalt Gärds Köpinge 30 1 0 0 9 333 9 103 Område 6 - Huaröd 3040 Huaröd 5:20 Granetorpsv 5 E-H 4 0 0 0 1 120 2 040 3084 Huaröd 5:20 Etapp 1 Granetorpsv 5 A-D 4 0 0 0 972 *** 3040/ 3084 Totalt Huaröd 8 0 0 0 2 092 2 040 Område 6 - Linderöd 3069 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 5 A-H 8 0 0 0 232 1 546 3089 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 3 A-C 3 0 0 0 811 *** 3069/ 3089 Totalt Linderöd 11 0 0 0 1 043 1 546 NOT-ERING å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 57


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above