Page 7

ABK-AR-2014-web

Allt det där som gör att vi trivs Hemmet är bland det viktigaste vi har. Bostaden är utgångspunkten, vår mest personliga plats på jorden. Men vad är det i själva boendet som vi värderar högst? Ett mycket vanligt svar på den frågan är trygghet. Vi på ABK arbetar hårt för att hyresgästerna ska trivas. Vi löser akuta problem och sätter in förebyggande åtgärder. Genom bosocialt arbete höjer vi värdet på boendet. Boendemiljön blir tryggare och mer attraktiv. Något som inte bara hyresgästerna har nytta av utan hela Kristianstads kommun.   Sedan 2006 har vi tre boserviceassistenter som jobbar med trygghetsfrågor. Från början handlade det till stor del om störningsärenden men efterhand har fler arbetsuppgifter tillkommit. Assistenterna utgör tillsammans med vår samordnare för bosociala frågor den bosociala gruppen. Gruppen träffas regelbundet och går igenom aktuella händelser, diskuterar problem och handlägger ärenden. Men många fler medarbetare är delaktiga. Till exempel spelar fastighetsskötarna en mycket stor roll när det gäller att upprätthålla känslan av trygghet i boendemiljön. För varje år lägger vi mer resurser på trygghet. Det är inget unikt, så ser utvecklingen ut i många allmännyttiga bostadsbolag. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 7


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above