Page 11

ABK_2015-01

Skicka lösningen till   ABK/Korsord,   Box 90,291 21 Kristianstad,   senast den 26 januari.   Märk kuvertet med ”Månadskrysset”. Bland de inskickade rätta lösningarna drar vi tre som belönas med ett presentkort à 250 kr. NAMN ADRESS POSTADRESS TELEFON Skicka in lösningen DU KAN VINNA PRESENTKORT! Månadskrysset KICK TIDS-PERIOD FÖR MINNET RÖRIG DISKUS-SION HÖGRE STÅND OMGER OLJA UNDER EN FÖR-ÄND-RAD FJÄSKA FÖR SMAKRIK KRYDDA FLOTTA MISTER KAN VARA ARM JAPAN-STAD BACH-VERK SES I FÖL-JETONG BOG-SERA OBEVÄXT SÄDES-SLAG SKARV KRISTIAN-STADS-DEL ISHÅL OMGER FURSTE IBSEN-DAM GÖRS I GOLF ORM SOM KRAMAS TEXTADE NOGA PLAN PRICKAS SMÄRT-SAMT ELÄNDE SAKNAR VANA HAKE KROG SAKNAS I VÄST PELARE BOK-STAV NR. 4 GARDIN-TYG FLEXI-BELT KORT HÄR SER DU FILM OBSER-VERA KORT PIGG OCH VAKEN PLATS FÖR GRYMT UGGLA VINDGUD PÅ VÅRA PLAN TUNGT ÄMNE ADLIGT SYDVÄST HÄRI STYR SLUM-PEN COOP-RIVAL FÖRE 11 KORT NUMMER MEDVIND INNEHA MAN UPPSÅT RYMMER 52 KORT BJÖRK-BARK UPPSLAG TILL-SAGDA KLEM-ANDE ILSKA IS-SPORT SLÄNGA GER EKSEM TRUM-PEN DRAR IGÅNG EXKLU-SIVE TRÄD LÅTA SOM EN VARG SVOR-DOM BAK-PLATS SKYDDA MÅS-FÅGEL BESIK-TIGA FÖRSA-KAR MYCKET KOD KAR-TONG MIDJA HAR BLAD I SIG SÄRLA 2 LIKA FÅ KÖR CATOS HAT-OBJEKT AV-DRAGS-DAM DÄGGA MER ÄN MER HAVS-GUDINNA STORT FACK GÅNG-ART © PONTUS PRESS GE NR 1 2015  11


ABK_2015-01
To see the actual publication please follow the link above