Page 2

ABK_2015-01

Klart lägre höjning av hyran Det blir en lägre hyreshöjning för ABK:s hyresgäster under 2015 än tidigare år. Det stod klart när hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och företaget avslutades strax före jul.   Höjningen stannade på 1,0 procent från och med 1 januari 2015.   – Med det kärva ekonomiska läget vi har så inser vi att det inte går att ta ut mer i höjning, säger ABK:s vd, Henrik Strand.   Henrik Strand påpekar att ABK hade behövt en högre höjning för att täcka upp för höjda taxor och kunna arbeta i samma takt med det fortsatt stora underhållsbehovet, men att man anpassar sig efter prisutvecklingen i samhället i stort. – Vi har också planer för mycket nybyggnation de kommande åren och för att klara det krävs det att vi gör ett bra resultat, tillägger han.   Därför, säger han, har det också varit tuffa förhandlingar i år innan man kom överens med Hyresgästföreningen.   Höjningen på 1,0 procent är lägre än vad som varit de senaste åren. Alla ABK:s hyresgäs-ter får lika mycket i ökning och det blir således ingen differentiering av hyran det här året.   För en normaltrea på 70 kvadratmeter bety-der det en hyreshöjning i kronor på 56 kronor i månaden. Hyran för januari kommer att debite-ras retroaktivt på februari månads hyra. Underhåll och reparationer 1 200 kr Räntor 680 kr Övrigt 700 kr Fastig-hets-skötsel 540 kr Värme 515 kr Avskrivningar 770 kr El 180 kr Vatten 160 kr Sopor 135 kr Fastighetsskatt Här har vi gjort ett exempel på vad din 120 kr hyra går till. Vi visar på en snittlägenhet med 5 000 kr i månadshyra. Siffrorna är generella och kan variera mellan områ-den, men de ger en översiktlig bild av vad ABK använder dina pengar till. 2  NR 1 2015


ABK_2015-01
To see the actual publication please follow the link above