Page 4

ABK_2015-01

Arkeologerna spanade efter Degebergas forntid Innan ABK sätter spaden i jorden och börjar bygga nytt så händer det ibland att det först måste göras en arkeologisk undersökning. Finns det spår efter våra förfäder i marken som måste bevaras?   I samband med att kommunen tittade över möjligheterna att sälja tomten till ABK för att bygga nya lägenheter vid Stenhällevägen i Degeberga kallades arkeologerna in för att se vad som fanns i jorden på den kommande byggplatsen.   ABK ska under 2015 bygga tre nya mark-lägenheter vid den nuvarande p-platsen vid Stenhällevägen.   I slutet av november var Sydsvensk Arkeologi på plats med grävmaskin.   – Ja vi fick uppdraget av länsstyrelsen efter-som marken ligger inom en medeltida bytomt, berättar arkeologen Therese Ohlsson.   Hon berättar att Degeberga är intressant ur historisk synpunkt och att det i området finns många fornlämningar som berättar om flydda tiders liv och leverne. – Det har heller inte gjorts så många arkeolo-giska undersökningar i Degeberga by, säger hon.   Därför var det med viss spänning som arke-ologerna åkte ut till Stenhällevägen. Resulta-tet blev dock inte vad de hade hoppats på. På platsen hittade de spår efter en yngre byggnad, bland annat i form av tegel. Den kom sannolikt från 1800- eller till och med tidigt 1900-tal.   – Sannolikt har det bygget en gång i tiden för-stört de eventuella spår efter äldre bebyggelse som vi hade hoppats hitta.   Den här gången tog undersökningen bara en dag i anspråk innan de kunde dra sig tillbaka och lämna över till fastighetsägaren Kristian-stad kommun med ett klartecken för att bygga.   Vad är det ni hoppas hitta vid era undersök-ningar?   – Det kan ibland handla om föremål, ofta ke-ramik eller saker som grävts ned, men ofta också bara spår efter liv i form av gropar och stolphål, som kan berätta om boplatser och hur folk levde under olika tidsepoker, säger Therese Ohlsson. 4  NR 1 2015


ABK_2015-01
To see the actual publication please follow the link above