Page 2

ABK_2015-02

Kristianstads 17:e Mötesplats öppnades i Riksens Ständer I kvarteret Riksens Ständer öppnades i februari den 17:e av Mötesplatserna i Kris-tianstad kommun.   Redan vid första informationsmötet i mitten av januari var intresset för den nya Mötesplat-sen stort. Ett tjugotal personer kom för att ta del av förhoppningar, tankar och idéer kring hur verksamheten ska utformas.   – Det är viktigt att vi gör detta tillsammans. Seniorerna ska ses som en resurs i arbetet, be-rättar enhetschefen Niklas Lindqvist.   Äldrepedagogerna Eva Ståhl och Carina Bengtsson ska tillsammans hålla i verksam-heten på Riksens Ständer, i alla fall under den första tiden. Efter hand hoppas man också få hjälp av frivilliga krafter.   – Det här är ett utmärkt initiativ. Vi är relativt nyinflyttade och ser det som en möjlighet att skapa ytterligare nätverk i vår stad, säger Håkan och Ann-Christine Berglie, som bor på Vendes-gatan, granne med den nya Mötesplatsen.   Syftet med Mötesplatserna är i första hand att ge seniorer, men även funktionshindrade eller ensamma Kristianstadsbor, en plats att kunna vara tillsammans för att kunna leva ett gott liv med livskvalitet.   – Det är ett arbete som fungerar hälsofräm-jande utan att vara medicinskt inriktat. Vi botar inga sjukdomar, men vi ger kanske många ett mer innehållsrikt och meningsfullt liv, säger Ca-rina Bengtsson.   De samlade seniorerna hade många idéer kring verksamheten på den nya Mötesplatsen. Det föreslogs litteraturaftnar, qi-gong och Bertil Hedlund ville gärna ta med sig jazzplattor som de gemensamt kunde spisa.   Öppettiderna för den nya Mötesplatsen är inte klara utan kommer, liksom verksamheten i övrigt, att utformas gemensamt mellan perso-nal och de som är intresserade av att delta.   – I möjligaste mån anpassas öppettiderna efter våra besökare.   Alla samlade den här första eftermiddagen såg fram emot den nya verksamheten. En del kände varandra sedan tidigare, andra skapade snabbt nya vänner. Vill du veta var det finns fler mötesplatser kan du kontakta Kristianstad Kommun. 2  NR 2 2015


ABK_2015-02
To see the actual publication please follow the link above