Page 4

ABK_2015-02

Gör det svårare för tjuven Ewa-Gun Westford på Polisen i Skåne tycker att timern är ett av de enklaste och billigaste verktygen för att hålla tjuvarna borta. Det finns inget garanterat generellt skydd gentemot inbrottstjuvar. Det finns däremot många sätt att försvåra för bovarna att ta sig in. De flesta inbrott i bostäder sker när människor inte är hemma.   – Skymningstiden, mellan klockan 16 och 19 är den tid då många inbrott sker, säger Ewa-Gun Westford, som är Skånepolisens informatör.   Tjuvarna undviker att ta sig in i lägenheter där det finns människor hemma, eller det åt-minstone ser ut som om någon är hemma.   – Timer, säger Ewa-Gun Westford. Den är ett bra instrument för att få det att se ut som om någon är hemma.   Det kan handla om tända lampor, eller radio- och TV-apparater som är i gång.   Hon tycker också att om man reser bort så ska man låta det se ut som om någon är hemma. Städa inte upp allting innan ni åker. Låt till exempel lite disk står framme. Det ska vara la-gom ostädat.   Ewa-Gun Westford tycker också att det är viktigt att man har en god kontakt med sina grannar och att alla i ett kvarter, eller bostads-område, hjälper varandra att hålla lite extra koll.   I bostadsområden med organi-serad Grannsamverkan finns ex-empel där inbrotten minskat med 37 procent.   Man märker ganska snart om det är något som sker utanför de vanliga rutinerna, och kan tipsa varandra.   Hon tycker också att det är vik-tigt att man lägger lite tid på att fotografera saker som man tycker är särskilt värdefulla. En bild på ett smycke eller något annat som kan läggas upp på internet så att de lätt plockas fram om sakerna blir stulna.   Numera kan man också märka sina tillhörig-heter med DNA-märkning vilket gör dem svå-rare för tjuven att avyttra.   Larm är Ewa-Gun Westford inte lika överty-gad om att de håller alla tjuvar borta.   – Det beror på var och hur man bor. Är det ute på landet så tar det tid innan något vaktbolag kommer fram och då är tjuvarna redan borta.   Viktigast tycker hon är att alla ökar sitt säker-hetstänkande. Att man är medveten om att det kan hända och därför tar de steg och mått som går att ta.   Slutligen är det alltid viktigt att ha en hemför-säkring som kan täcka eventuella förluster och skador i samband med inbrott. 4  NR 2 2015


ABK_2015-02
To see the actual publication please follow the link above