Page 6

ABK_2015-02

Svaga märken på den vita väggen i vardagsrummet. Kan sannolikt torkas bort. Var rädd om lägenheten och spara stora pengar Tre-fyra flyttbesiktningar kan det bli på en dag för ABK:s Mikael Fäldth.   Det är ett finkänsligt arbete att gå in i en lä-genhet och kontrollera slitaget efter en hyres-gäst. De allra flesta lägenheter lämnas i gott skick, men det händer också att hyresgäster får betala flera tusen kronor för att återställa bosta-den. I många fall helt i onödan.   Månadsbladet följde Mikael Fäldth på en be-siktning i en lägenhet i Norra Åsum.   Ibland är hyresgästen närvarande. Ibland inte.   – Jag tycker det är bäst om hyresgästen är med, för då kan man diskutera de eventuella problem som uppstår.   Den här gången fick Mikael Fäldth klara sig själv. Det visade sig efter fullgjord besiktning   att det heller inte fanns något särskilt att ventilera med hyresgästen. Slutnotan ham-nade på noll kronor efter denna besiktning.  – Ja, det jag har sett är normalt slitage. Visst finns det några saker som hyresgästen måste åtgärda, som skruvhål i väggarna, men det bedö-mer jag inte ska vara några problem, säger han.   Flyttbesiktningen görs i god tid så att hyres-gästen ska få möjlighet att åtgärda de mindre skador som eventuellt finns.   Mikael Fäldth går igenom lägenheten med ti-digare besiktningsprotokoll som underlag. Just den här hyresgästen har bara bott drygt ett år i lägenheten och uppenbarligen varit normalt aktsam.   – Här finns inga spår efter rökning och det är bra, för det kan bli dyrt att sanera. Här finns matskål för hund, men varken lukt eller märken efter tassar och klor, konstaterar han.   I badkaret upptäcker han en kalkfläck, men den finns noterad redan på förra flyttprotokollet och debiteras därför inte den här hyresgästen. Under besiktningens gång för Mikael Fäldth fortlöpande in sina anteckningar. Borrhål i våtrumsväggen. Det här är inte bra. Efter besiktningen kontrollerar Mikael Fäldth sina anteckningar gentemot förra besiktningsprotokollet. Vilka skador fanns sedan tidigare? 6  NR 2 2015


ABK_2015-02
To see the actual publication please follow the link above