Page 9

ABK_2015-02

Vem var denne Onkel Adam? Onkel Adams väg i Tollarp är uppkallad efter militärläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889) som använde sig av pseudonymen Onkel Adam när han skrev. Han gav bland annat ut Sveriges första barntidning, Linnea. Politiskt verkade han för ståndsriksdagens avskaffande. 1848 deltog han i Marsoroligheterna i Stockholm, en revolu-tionsunge som kom av sig. Efter det lämnade han politiken. Wetterbergh målade under ett besök den 13 september 1848 av Västra Vrams gamla kyrka. Tavlan finns sedan en tid tillbaka i församlingshusets ägo. Onkel Adam var född i Jönköping och dog i Linköping och någon annan koppling till Tollarp än tavlan över kyrkan har inte gått att finna. Onkel Adams väg hette före 1975 Dalgatan. 251 ABK-bostäder i Tollarp ABK har idag 239 lägenheter i Tollarp. De flesta på Luevägen (59), Feglers gata (54) och på Onkel Adams väg (44).   I Tollarp förvaltar ABK dessutom tre vård- och omsorgsboenden och två gruppboenden. Här finns lägen-heter för personer med stort behov av service och omvårdnad.   I ABK:s framtida planering finns byggande av trygghetslägenheter i Tollarp med. Rätt till rökfri miljö Ett återkommande problem som kan skapa osämja mellan gran-nar är rökning.   Därför finns det ett generellt rökförbud som gäller i alla gemen-samma utrymmen hos ABK. Det handlar om trapphus, källare, tvättstugor, förråd och liknande lokaler som delas av alla.   Däremot har alla hyresgäster rätt att röka i sin lägenhet.   – Men man ska vara uppmärksam på och förstå att rökning in-omhus i lägenheten ofta också innebär att man blir skadestånds-skyldig då rökning kan komma att kräva en sanering av lägenhe-ten, säger ABK:s bosociala samordnare, Roland Prommersberger.   Många väljer att röka på balkongen. Det finns inga skrivna reg-ler om detta, men Roland Prommersberger menar att man ändå måste visa hänsyn gentemot grannarna.   Det kan finnas närboende som har allergiska besvär av olika slag eller känner stort obehag och som mår dåligt av röken, upp-ger han.   Det är därför bra om man pratar med sina grannar för att höra med dem om de har obehag av rökningen, och sedan finner en lösning utifrån det.   Man ska också tänka på var man kastar fimpen. Alla cigarett-fimpar ska släckas noga och sedan sorteras som brännbart avfall. Visst är det trevligt när man har rent och snyggt omkring sig. NR 2 2015  9


ABK_2015-02
To see the actual publication please follow the link above