Page 3

ABK_2015-03

ABK:s jubileumsfest är unik och skapar fortsatt trivsel Det sätt som ABK varje år premierar sina hyresgäster med en gratis månadshyra och en gemensam fest är unikt bland svenska bostadsföretag.   Det sade en av 40-årsjubilarerna, Birgit Skoogh, i sitt tacktal till ABK, efter årets jubileumsfest på Sommarlust i början av februari.   Birgit Skoogh har inte bara bott i samma lä-genhet i 40 år, hon var dessutom en gång i tiden den första kvinnan i ABK:s styrelse. Nu var hon en av rekordmånga 357 hyresgäster som bjöds in till jubileumsfesten. Den stora salongen på Sommarlust var i det närmaste fullsatt, när kvällens underhållare, multiartisten Magnus Persson, slog an tonen med en allsångsvisa ur Cornelis Vreeswijks repertoar.   På trerättersmenyn stod räkcocktail, anka med rotfrukter och hallonparfait till avslutning.   ABK:s vd Henrik Strand ser jubileumsfes-ten och andra träffar med hyresgästerna som viktiga för att vi ska lära känna varandra. Vi får möjlighet att verkligen lyssna på hyresgästen och vi kan ta tillvara på deras synpunkter och idéer för att kunna skapa det boende som får våra hyresgäster att trivas. Att så många bor så länge i samma lägenhet går inte att tolka på an-nat sätt än att man trivs, sade han.   Längs de många långborden steg och sjönk sorlet efterhand som kvällen fortskred. Grannar pratade om gemensamma spörsmål, nya kontak-ter knöts och stämningen blev högre och högre. Birgit Skoogh har inte bara bott i samma lägenhet i 40 år, hon var dessutom en gång i tiden den första kvinnan i ABK:s styrelse. De 357 jubilerande hyresgästerna fick i fjol med sin gratismånad sammanlagt dela på en summa motsvarande 2 miljoner kronor. De senaste 20 åren har ABK på det här sättet gett tillbaka 26 miljoner kronor till mer än 6 000 hy-resgäster.   Sex av de som firade 4o årsjubileum fanns på plats, fick blomsterkvast och extra uppmärk-samhet av Henrik Strand, styrelsens ordförande Magnus Englund och Sven-Eric Bergkvist, sty-relsens vice ordförande.   Efter hallonparfaiten, som satt perfekt, tråd-des dansen på klassiska danstiljor till Magnus Perssons musik. NR 3 2015  3


ABK_2015-03
To see the actual publication please follow the link above