Page 7

ABK_2015-03

Vill du förändra din uteplats? Förändringar såsom plantering eller borttagning av buskar och träd, större trädbeskärning, uppsättande av plank, skjul eller insynsskydd kräver tillstånd från ABK. Annars kan vi komma att återställa uteplatsen på din bekostnad. Förvaring eller andra föremål som kan utgöra brandfara måste vara minst sex meter från husväggen. Uteplatsen ingen förvaringsplats Endast utemöbler och trädgårdsredskap är tillåtna. Det är inte heller tillåtet att förvara något under trappor eller balkonger. Håll efter dina husdjur Uteplatsen får inte användas som rastgård, men skulle dina husdjur råka göra sina behov är det viktigt att du plockar upp efter dem. Det gäller självklart även om de gör sina behov hos grannen eller ute på området. Staket och grindar Staket, grindar och plank på och runt uteplatsen behöver du hålla raka, rena och hela. Partytält Får endast vara uppsatt under tiden 1 april – 31 oktober. Visa hänsyn till grannarnas utemiljö vid placering av partytältet. Det får vara max 12 m² och ska ha två öppna sidor. Endast trädgårdsmöbler får finnas i partytältet det är ej till för förvaring. Det måste vara förankrat i marken men får inte vara förankrat i takfot. Fråga gärna din fastighetsskötare om det är något du undrar över. NR 3 2015  7


ABK_2015-03
To see the actual publication please follow the link above