Page 9

ABK_2015-03

VÅRA BASORTER Vem var denne St Jörgen? I Åhus finns St Jörgens väg. Vem var då denne St Jörgen? Det är samme man som också kallas för St Göran på många håll i Sverige. I Åhus fanns redan på 1250-talet ett St Jörgens Hospital och det är därför gatan fått sitt namn. St Jörgen var en romersk soldat och kristen martyr som avrättades i Palestina år 303 efter Kristus. I legenden om St Jörgen kämpar han emot en fruktansvärd drake. St Jörgen är bland annat staden Moskvas skyddshelgon och landet Georgien är döpt efter honom. ABK har nio bostäder på St Jörgens väg i Åhus. 513 ABK-bostäder i Åhus tätort ABK har idag 513 bostäder i Åhus. Många av dem finns längs Järnvägsgatan med bland an-nat det nybyggda kvarteret Flaket. På Kavrövä-gen/ Sandvaktaregatan finns dessutom ett stort och populärt område med markbostäder.   I Åhus förvaltar ABK dessutom tre gruppbo-städer och vård och omsorgsboende och har även planer för ett nytt vård och omsorgsbo-ende med 36 nya bostäder.   På Stubbagatan vid ABK:s befintliga kvarter Måsen planerar ABK för byggande av 24 nya bo-städer och ytterligare 16 nya bostäder i kvarteret Flaket. Minskade hundproblem om enkla regler följs ABK:s bosociala samordnare Roland Prom-mersberger vill ge en eloge till de hundägande hyresgästerna.   – Problemen med hundhållning är inte lika stora idag som för några år sedan. Jag upplever det som att hundägarna tar ett större ansvar för sina hundar idag, säger Roland Prommersberger.   Vilket inte innebär att det inte kan uppstå en rad olika problem. Det kan handla om hundar som skäller för att de lämnas ensamma i bosta-den under många timmar.   Fortfarande finns det hundar som upplevs som aggressiva, eller ouppfostrade, och gör ut-fall mot förbipasserande, och det är vanligt att okopplade hundar är nyfikna och skapar rädsla hos hundrädda personer.   – Vi har en tydlig regel som säger att hundar ska vara kopplade då de rör sig inom ABK:s om-råden, säger Roland Prommersberger.   Det sista problemet är hundägare som inte plockar upp hund-bajset. Inte minst för barn som leker och de som arbe-tar med gräsklipp-ning eller annat trädgårdsarbete kan hundbajs bli ett pro-blem.   – Det är så enkelt att ha med en bajspåse och se till att det hamnar där det ska, i de hundlatri-ner som finns uppsatta lite varstans.   Roland Prommersberger hoppas att om de enkla reglerna följs blir det ännu tryggare och trevligare att bo hos ABK, både för hundägare och andra. Jordbruksverket har regler för hur man ska hålla hund, eller katt, i lägenhet. Du hittar dem under fliken djur på websidan www.jordbruksverket.se NR 3 2015  9


ABK_2015-03
To see the actual publication please follow the link above