Page 2

ABK_2015-04

450 nya bostäder i planerna Nu tar ABK ansvar för det ökande intres-set att bo i Kristianstad. På sex år planerar bolaget att bygga inte mindre än 450 nya hyresbostäder.   De senaste åren har Kristianstad haft en po-sitiv inflyttningstrend och lockat nya invånare. Många faktorer har inverkat, som en förnämlig handelsstad, en framåtblickande högskola och en integration med naturvärden som få städer kan konkurrera med.   Kristianstad, som ibland kallas Skånes hu-vudstad därför att Region Skåne har sitt huvud-kontor här, blir allt attraktivare att bo i. Underhålla och producera nya bostäder ABK har satsat mycket pengar på underhåll och renoveringar av sina bostadsområden. Men samtidigt planerat för nyproduktion.   – Det är viktigt att vi sköter och vårdar det vi har, men lika viktigt är att vi bygger nytt och drar vårt strå till stacken för att ge alla som vill flytta till Kristianstad en möjlighet, säger ABK:s vd Henrik Strand. Bland annat planerar vi för nya bostäder på norr i Kristianstad, bostäder på Östermalms Park, mitt i centrum och två nya hus med ett 70-tal lägenheter vid de populära Finlandshusen.   Det byggs inte bara centralt i Kristianstad. Också Degeberga, Tollarp, Vä och Åhus kom-mer att få nya hyresbostäder.   Längs Kanalgatan, i den så kallade Kinesiska Muren som är ABK:s första bostadsområde, omvandlas redan tidigare affärslokaler och   garage till nya bostäder. Österängsbadet blir bostäder En utmaning som ABK:s projektledare har gett sig på är planerna för att bygga om Österängs-badet till bostäder då kommunen valt att inte driva badet vidare. Pär-Ola Mårtensson är pro-jektansvarig för detta annorlunda bygge. Han visar ritningar på fyra nya bostäder och en lokal som ska hyras ut till den sociala omsorgen. Det blir tvårummare på cirka 58 kvadratmeter.   Nybyggnation är inte av godo enbart för att Kristianstad kan få nya invånare utan betyder också att nuvarande Kristianstadsbor får en större valfrihet och möjlighet att flytta till ett annat boende. Kanske man vill ha större eller mindre, eller bo i ett annat område. Med 450 nya bostäder öppnas många nya möjligheter. Pär-Ola Mårtensson och Henrik Strand studerar ritningarna över de nya bostäderna som byggs i det stängda Österängsbadet. 2  NR 4 2015


ABK_2015-04
To see the actual publication please follow the link above