Page 4

ABK_2015-04

Renoveringen av Österäng har förbättrat integrationen Det är tjugo år sedan renoveringarna av Österängsområdet startade. I vinter kom-mer alla flerfamiljshus på området vara renoverade.   Alla som bor, jobbar på eller besöker Öste-räng idag är ense. Det har blivit ett väldigt att-raktivt bostadsområde.   – Framförallt skulle jag vilja säga att Öst-eräng har blivit ett mycket bra exempel på en lyckad integration. Här finns bostäder för alla säger ABK:s vd Henrik Strand.   I samband med renoveringarna av bostä-derna i höghusen har hyresgästerna kunnat bo kvar. Medan hyresgästerna som bott i loft-gångshusen som totalrenoverats har erbjudits andra bostäder hos ABK. Det har inneburit att en del familjer flyttat och andra kommit till.   Stora renoveringar både inne och ute Bostäderna har byggts om och fått rejäla an-siktslyftningar med till exempel stambyten, nya badrum och fjärrvärme. Henrik Strand lyfter också gärna fram det som gjorts vid den yttre miljön.   Förutom att man gjorde området mer tillta-lande med dammar, vackra stenläggningar och buskar och träd, så har man satsat på sociala mötesplatser. Det handlar om små saker som sittgrupper och bänkar men också om större satsningar, som spontanidrottsplatsen som in-vigdes i somras. Dit har både yngre och äldre sökt sig för att umgås, träna eller bara träffas. 44 nya bostäder Viktigt är att många olika sorters bostäder er-bjuds på området, såväl höghus som markbo-städer och loftgångshus. ABK planerar dess-utom bygga tre nya hus på Österäng med totalt 44 lägenheter, längs Sjövägen.   På Österängsområdet finns idag förutsätt-ningar för en lyckad integration också över åld-rarna då här finns både skolor, förskolor och äldreomsorg.   Andra faktorer som haft en positiv påverkan på trivseln på Österäng är den årliga festivalen, i år den 23 maj, som samlar många Österängs-bor. Och att ABK sponsrat fritidsgården så att den har kunnat hålla öppet också under sommaren.   – Det har betytt en större vi-känsla och vi har praktiskt taget reducerat skadegörelsen på om-rådet till noll under sommartid, säger en nöjd Henrik Strand. 4  NR 4 2015


ABK_2015-04
To see the actual publication please follow the link above