Page 11

ABK_2015-05

Skicka lösningen till ABK/Korsord, Box 90,291 21 Kristianstad, senast den 26 maj. Märk kuvertet med ”Månadskrysset”. Bland de inskickade rätta lösningarna drar vi tre som belönas med ett presentkort à 250 kr. NAMN ADRESS POSTADRESS TELEFON Skicka in lösningen DU KAN VINNA PRESENTKORT! Månadskrysset RANDIG PÅ SAVAN-NEN POTTA HÄR HITTAS KÄRNAN HÖRS VID RÖST-NING FÖR-RÅDA BUSKE GUYANA-GRANNE GRYT-HUND VÄRMER FÅR MÖJLIG SMÄLLS PÅ KALAS ANVÄN-DER NOG AGENT KUNGA-NAMN FÖRAKT PONTUS PRESS JN ÄR SCENVAN UTERUM I ROM KORT ORDEN ANGER ANTAL SKILD-RAR IRRFÄRD SAL HON ÄR ENSAM KVAR KAN KOPPAR ÄTS PÅ SÖNDAG? HAR SIN STIL HUND-SPORT VÅLLAR HUVUD-BRY TILLBAKA STÄD-PLATS ILSKNA BANKAT TÄNDS PÅ VÅREN IDROT-TEN IAKTTAR MOT PALLAR GISH, AKTRIS SÖN-DER MED I ÖVER-GIVEN BAGDAD-BOR SKRIVS PÅ KAN MAN SITT SAMVETE SYSSLAR MED DET OKÄNDA HÄR TUNN-LAND SLAG-ORD SIGNALE-RAR KAN MAN ATMOS-FÄREN PÅ BIL I HANOI KYLER MAR-KERNA VERNIS-SAGE-MAT SOL, SNÖ, REGN, SOL RÄTTAR PROGRAM BRUTEN PRYL PRONO-MEN INLOPP EN RIKTIG KÄFT-SMÄLL KRÄVS FÖR SEGEL SKAM GRUV-SCHAKT OLJA I TEXAS HALV-GRÄS VRÄKA RENSA FINNS VIKINGA-SKRIFT LED SPÅR AV ELD VIKT-MÅTT GRÖN SAK FÄ GER OSS NYTT KREERA BE-SVÄRA HELIG FLOD GRUS DEL AV PJÄS FÅR INTE MYCKET GJORT HAR VI FÖR SYNS SKULL NR 5 2015  11


ABK_2015-05
To see the actual publication please follow the link above